Powołano 100 rezerwistów - ćwiczenia pod kryptonimem „Egida-19”

2019-11-19 07:26:56 (ost. akt: 2019-11-19 07:29:55)

Autor zdjęcia: KPP NML

Na Warmii i Mazurach w jednostkach Policji przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Egida-19”., Miała ona na celu powołanie rezerwy osobowej z zasobów właściwych terytorialnie Wojskowych Komend Uzupełnień – osoby te mają stanowić uzupełnienie kadrowe jednostek Policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.
Założenia ćwiczeń i realizacja na terenie kraju

Ćwiczenia, których założeniem było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych do jednostek organizacyjnych Policji, przeprowadzono w komendach powiatowych Policji na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Całość działań w ramach przedsięwzięcia była koordynowana przez Komendę Główną Policji.

W tym roku rezerwiści byli powołani z terenu Komend Powiatowych Policji w Działdowie, Nidzicy, Nowym Mieście Lubawskim, Mrągowie i Szczytnie. Łącznie do powołania wyznaczonych było 100 osób. Wczoraj tj. 17.11.19 r w komendach stawiło się 100 osób, z czego 2 nie zostały dopuszczone do dalszej części ćwiczenia. W ćwiczeniach uczestniczyli rezerwiści, którzy mają nadane przez właściwego terytorialnie Wojskowego Komendanta Uzupełnień przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do konkretnych jednostek Policji. Jest to mechanizm przygotowujący rezerwę kadrową dla Policji na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Główne cele ćwiczeń prowadzonych w czasie rzeczywistym, to sprawdzenie i doskonalenie systemu powoływania i przyjęcia rezerw osobowych do jednostek Policji, doskonalenie funkcjonowania tzw. elementów Bazy Powołania, czyli Punktów Kontrolno-Informacyjnych oraz Punktów Wydawania Wyposażenia, przeszkolenie kadry jednostek, która będzie przyjmować osoby, zapoznanie rezerwistów z miejscem gdzie będą docelowo wykonywać zadania, a także ze specyfiką służby i podstawowymi zadaniami Policji, a w końcu wzmacnianie współpracy z terenowymi organami administracji wojskowej.

Już od godz. 6.00 powołano Bazę Powołania Rezerwy Osobowej w w/w jednostkach. To tam do godz. 9.00 mieli stawić się powołani rezerwiści. Procedura realizowana była w dwóch Punktach: Kontrolno-Informacyjnym, w którym ewidencjonowano i przejmowano wyznaczone osoby do rezerwy osobowej oraz w Punkcie Wydawania Wyposażenia, w którym rezerwiści zapoznawali się z umundurowaniem, sprzętem i wyposażeniem policyjnym.

Od tej chwili jako posterunkowi rezerwy odbywali szkolenie. Pierwsze komendy, elementy musztry i zajęcia z teorii. Obejmowały one między innymi zagadnienia - zadania, obowiązki i uprawnienia osób posiadających przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostce organizacyjnej Policji przewidzianej do militaryzacji, zapoznanie z zakresem przydzielonych zadań służbowych, podstawy prawne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, podstawy prawne, warunki, zasady i przypadki stosowania środków przymusu bezpośredniego - w tym broni palnej , zasady prowadzenia ochrony obiektów, a także przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w Policji, udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej w ratowaniu zdrowia i życia poszkodowanych.

Po całym dniu zajęć przyszedł czas na wstępne podsumowanie ćwiczeń.

W miłej atmosferze ćwiczenia „Egida-19” zakończyły się wspólnym zdjęciem organizatorów i uczestników. KPP NML

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/32/32-144904.jpg

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/32/32-144905.jpg

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/32/32-144902.jpg

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5