Kierowcy mogą się cieszyć nową drogą z Tereszewa do Partęczyn

2019-10-29 09:07:44 (ost. akt: 2019-10-29 09:08:56)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Nowa droga do Partęczyn uroczyście otwarta.
W minionym tygodniu uroczyście otwarto wyremontowany kosztem 4,8 miliona złotych odcinek drogi powiatowej od granicy z województwem kujawsko - pomorskim (most na przepływie jezior Dębno - Wielkie Partęczyny) do Tereszewa (skrzyżowanie z drogą na Lipowiec).
Trzeba przyznać, że droga 1248N ma, oprócz funkcji dojazdowej do terenów rekreacyjnych i ośrodka w Partęczynach, inne ważne znaczenie. Jest to trakt wiodący do nowych terenów przemysłowych oraz osiedli w Nielbarku i Kurzętniku. Droga ma również znaczenie w gospodarce prowadzonej przez Lasy Państwowe w kompleksach otaczających Tereszewo. Tu trzeba także wymienić potrzeby ludzi mieszkających i korzystających z tej drogi na co dzień. Borykali się oni z dużym obciążeniem drogi, co było dotkliwe w związku z jej stanem technicznym. Mieszkańcy Tereszewa mogą teraz korzystać z wybudowanego chodnika o długości kilometra. Inwestycja sfinansowana została ze środków budżetu państwa oraz gminy Kurzętnik i przy wsparciu Lasów Państwowych.
Marian Kulwicki, sołtys Tereszewa zaznacza, że był czas najwyższy, by wyremontować tę drogę.
— Trudno powiedzieć, kiedy na tej trasie były wykonywane prace remontowe. Według informacji mieszkańców, był to początek lat 70 - tych minionego stulecia. Teraz czeka na remonty dalsza część tej trasy, na odcinku od Kącików do Kaługi — mówi sołtys Kulwicki.
Przebudowany w tym roku odcinek, liczący 4,6 kilometra, jest kontynuacją wcześniejszych inwestycji drogowych. Dość przypomnieć, że w 2018 roku ze środków unijnych przebudowano ponad 5 - kilometrowy odcinek drogi powiatowej Małe Bałówki - Szafarnia. Wcześniej, bo w roku 2013, w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, przebudowano drogę o długości
2,5 - kilometra od skrzyżowania z drogą krajową nr 15 w Nielbarku do zjazdu na strefę przemysłową. Warto też wspomnieć o remoncie mostu drogowego Dębno - Partęczyny. Teraz może przetaczać się tam transport o masie całkowitej nie przekraczającej 40 ton.
Roboty wykonała firma drogowo - budowlana z Brodnicy.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5