Przeciwko przemocy w rodzinie...

2018-11-25 23:01:53(ost. akt: 2018-11-27 12:34:38)

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Inauguracja tegorocznej kampanii społecznej „Biała Wstążka” odbyła się w Nowym Mieście Lubawskim. Na konferencję „Współczesne oblicza przemocy” przybyli goście z różnych miejscowości regionu.
Program konferencji, na początek, przewidywał wręczenie wyróżnień Białej Wstążki. Na proscenium sali konferencyjnej stanęło 11 nominowanych do wyróżnienia, wśród których znalazło się aż 8 funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście.

Praca, którą wykonujemy, nie jest zawodem, ale służbą. Nie pracujemy dla splendoru, ale dla społeczności. Cieszę się, że został doceniony nasz wkład w system bezpieczeństwa związanego w przemoc domową. Podkreślę też rolę naszych pań policjantek, które aktywnie uczestniczą w działaniach. Pozwolę sobie wymienić Martynę Roch - Szkutnik, Dorotę Kaczmarską i Ludmiłę Mroczkowską, koordynatorkę Niebieskiej Karty w powiecie nowomiejskim — opowiadał mł. insp. Mirosław Mozarczyk, pierwszy zastępca komendanta powiatowego Policji w Nowym Mieście, kawaler Białej Wstążki.

Wśród uhonorowanych znalazł się również Józef Blank, burmistrz Nowego Miasta, wspierający od wielu lat wszelkie akcje przeciwdziałania przemocy w rodzinach, zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie.

Po ceremonii wręczenia wyróżnień Białej Wstążki rozpoczęły się wykłady, których słuchaczami byli przedstawicie samorządów, dyrektorzy i pracownicy ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, prawnicy, kuratorzy, szefowie ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy, przedstawiciele stowarzyszeń, psycholodzy, pedagodzy, funkcjonariusze policji, straży pożarnej i straży miejskiej.

Fundacja Instytut Badań i Edukacji Społecznej wraz z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego zaprosili wykładowców i prelegentów specjalizujących się szeroko pojętej tematyce przemocy.

Joanna Ostrouch - Kamińska, profesor Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie wystąpiła z tematem „Nierówność władzy – współczesne źródła i przejawy przemocy w rodzinie”.
Kolejną prelegentką była Joanna Winiecka, prawnik, specjalista ds. przemocy w rodzinie. Swój wykład skupiła na temacie „Przemoc ekonomiczna — interpretacja i nadinterpretacja”.
Z kolei Krzysztof Rubas, specjalista psychoterapii osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doświadczających przemocy i stosujących przemoc w rodzinie, na konferencji podzielił się wynikami z realizacji programu profilaktyki uniwersalnej dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie kompulsywnego używania internetu.

Ostatnim punktem programu spotkania w Nowym Mieście był panel dyskusyjny zatytułowany „Zaniedbanie jako forma przemocy w rodzinie”, w którym wypowiadali się psycholodzy Teresa Podolak, Danuta Górny i Patrycja Ziółkowska (wszyscy z instytucji funkcjonujących w Nowym Mieście), mł. insp. Mirosław Mozarczyk z Policji w Nowym Mieście oraz Piotr Lewandowski, kurator rodzinny.
Stanisław R. Ulatowski

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5