Bezpieczne wakacje — bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

2024-07-08 08:03:38(ost. akt: 2024-07-08 08:04:42)
zdjęcie ilustracyjne

zdjęcie ilustracyjne

Autor zdjęcia: KPP

Dla wielu dzieci prace wykonywane w gospodarstwie są stałym obowiązkiem. Podwórze gospodarstwa rolnego to nie tylko codzienne miejsce pracy rolnika. Tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. Apelujemy do rodziców aby zwrócili szczególną uwagę na dzieci bawiące się w gospodarstwie i zadbali o ich bezpieczeństwo.
Jak uniknąć zagrożeń?

Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych.

Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych.

Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka.

W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się.

Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze.

Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej.

Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły.

Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci!

Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach!
Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach!

W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili!
Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych!

Pamiętajmy pracując rozważnie, przestrzegając zasad bezpieczeństwa i higieny pracy chronimy nie tylko swoje życie i zdrowie, ale uczymy tych zasad własne dzieci. One uważnie nas obserwują i naśladują.

źródło: KPP Nowe Miasto
red.

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5