Zarządzaj kontemW tym miejscu możesz zarządzać swoim kontem.

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie po raz drugi W KRAJOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie po raz drugi W KRAJOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE Nasza droga do sukcesu. Decyzją Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie uzyskała rekomendację do nadania tego prestiżowego wyróżnienia. Tę szczególnie dobrą wiadomość otrzymaliśmy w styczniu bieżącego roku po kilkumiesięcznym okresie oczekiwania na decyzję. Znaleźliśmy się wśród 52 szkół w Polsce i wśród 7 szkół w województwie warmińsko-mazurskim, które w tym roku otrzymały taki zacne wyróżnienie. Jest to nasze drugie tak wielkie wyróżnienie, gdyż w 2014 roku, po raz pierwszy otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

Droga do Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie nie jest prosta, warunki ubiegania się o certyfikat SzPZ są rygorystycznie kontrolowane przez organy Krajowej Komisji Szkoły Promującej Zdrowie, a ich spełnienie to wielkie wyzwanie zarówno dla uczniów szkoły jak i grona pedagogicznego. Aktywność prozdrowotna szkoły sprawdzana jest w bardzo skrupulatny sposób przez komisję. Dokonuje ona analizy wszystkich obszarów działań, w których koordynator projektu SzPZ zobowiązany jest przeprowadzić raport auto-ewaluacji. Uznaliśmy nasze działania jako niezwykle ważne dla nas samych, ale również dla szkoły jako placówki, ponieważ jest to jeden z cenniejszych atutów, dzięki którym jesteśmy rozpoznawalni. W wyniku realizacji programu Szkoła Promująca Zdrowie podejmowane są wśród uczniów liczne inicjatywy z zakresu promocji zdrowego stylu życia, które wpisały się już na stałe w działalność placówki. Mocną stroną szkoły jest podejmowanie i realizacja działań na rzecz zdrowia nie tylko wśród społeczności szkolnej, ale także środowiska lokalnego. W wyniku realizacji zagadnień związanych z tematyką zdrowia, szkoła jest zapraszana do udziału w wielu konkursach, szkoleniach, projektach, spotkaniach edukacyjnych. Instytucje, z którymi nawiązaliśmy współpracę są świadome naszych działań w zakresie prozdrowotnym dlatego też chcą nas wspierać w dalszym rozwoju.
Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy całego zespołu pracowników szkoły.
Za zaangażowanie w działania na rzecz Szkoły Promującej Zdrowie należy serdecznie podziękować i pogratulować szkolnemu koordynatorowi pani Hannie Trochimowicz, członkom zespołu pani Małgorzacie Wółkiewicz, pani Marzenie Pychewicz, pani Annie Jaworskiej-Sienkiewicz, pielęgniarce szkolnej pani Irenie Barańskiej, nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, rodzicom i naszym wspaniałym uczniom. Wyrazy podziękowania kierujemy również do wojewódzkiego koordynatora Szkół Promujących Zdrowie – starszego wizytatora Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty w Olsztynie pani Anny Zdaniukiewicz.
Pragniemy również podziękować osobom, instytucjom za wsparcie, dzięki którym osiągnęliśmy niewyobrażalny sukces. Wsparcie okazali nam:
Pan Jacek Kosmala Burmistrz Nidzicy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Nidzicy
Pani Joanna Dobroń Dyrektor i pracownicy Centrum Usług Wspólnych oraz pani Małgorzata Sawicka poprzednia Dyrektor CUW.
Ksiądz kan. Andrzej Bawirsz, Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Napiwodzie
Nasi wspaniali rodzice z Przewodniczącą Rady Rodziców panią Alicją Olszowy
Pan Leszek Pepłowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Nidzicy, Sołtys Napiwody
Nidzicki Ośrodek Kultury
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Komenda Powiatowa Policji w Nidzicy
Państwowa Powiatowa Straż Pożarna w Nidzicy
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nidzicy
Nadleśnictwo Nidzica
Pan Maciej Remuszko Zakład Drzewny w Napiwodzie
Obecnie Szkoła Podstawowa w Napiwodzie może poszczycić się wojewódzkim Certyfikatem Szkoły Promującej Zdrowie oraz wojewódzkim Certyfikatem Szkoła Przyjazna Środowisku.

Artykuł został umieszczony przez naszego użytkownika na jego profilu: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie oraz opublikowany na portalu Nidzica: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Napiwodzie po raz drugi w Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie
Oceń artykuł:

(0)

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5