Ślubowali kochać ojczyznę

2023-12-10 10:00:00(ost. akt: 2023-12-10 09:32:14)

Autor zdjęcia: ZSZiO w Nidzicy

W sali rycerskiej nidzickiego zamku uczniowie wojskowej klasy pierwszej w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących złożyli ślubowanie i zostali mianowani na uczniów klasy wojskowej.
Uroczystość rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących. Wspólnie odśpiewano hymn narodowy.
Przybyłych gości przywitał dyrektor szkoły Dariusz Wókiewicz.

Wśród nich byli: ppłk Przemysław Kurzawiak - dowódca Olsztyńskiego 9 Batalionu Dowodzenia, płk Artur Lichończak - szef Ośrodka Zamiejscowego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie, ppłk Adam Basak - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Olsztynie oraz m.in. starosta nidzicki Marcin Paliński, wicestarosta Paweł Przybyłek, skarbnik Renata Mróz, Krzysztof Żukowski - dyrektor NOK, st. bryg. Szymon Kokot - zastępca komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
Nie zabrakło również rodziców i dziadków uczniów.

— Mam zaszczyt być dyrektorem tej szkoły od wielu lat. Dokładnie od roku 2004. Jesteście młodsi niż ja jestem dyrektorem tej szkoły, ale jest mi niezmiernie miło i to jest mój zaszczyt, że od kilku lat mamy w swoich murach klasy wojskowe. Na tej uroczystości są też uczniowie, którzy będą odbierali zaświadczenia o odbytym szkoleniu w ramach szkoły klas wojskowych — mówił dyrektor Dariusz Wółkiewicz.

Podkreślił, że wojsko to jest służba bardzo trudna, to służba ojczyźnie. — Trzeba być na każde zawołanie. Niesie ona ze sobą honor, niesie też pewne przywileje i dlatego życzę sobie i wam, żeby tych 32 uczniów klasy pierwszej dotarło w pełnym składzie do klasy czwartej. Być uczniem klasy wojskowej to wielki zaszczyt. Mundur, który nosicie od niedawna nakazuje wam być bardzo prawym człowiekiem. Chciałbym, żebyście nosili go z powagą, z honorem, a wasze postępowanie w szkole i poza nią było wzorem do naśladowania dla innych uczniów — mówił dyrektor szkoły Dariusz Wółkiewicz.


Przed aktem ślubowania uczniowie odśpiewali Hymn Ignacego Krasickiego - Święta miłości kochanej Ojczyzny.

Uczniowie klasy pierwszej ślubowali: z godnością nosić mundur, szanować godło i symbole narodowe, strzec patriotycznej spuścizny narodu polskiego, rozwijać w sobie postawę obywatelską, postępować tak, aby zyskać miano ludzi godnych zaufania, wyrabiać w sobie odwagę i zdolność przeciwstawiania się złu, uczyć się pilnie, by stać się mądrym człowiekiem, systematycznie pogłębiać wiedzę i umiejętności, kochać ojczyznę i przyczyniać się do jej rozwoju, przestrzegać zasad kodeksu ucznia klasy wojskowej, rzetelnie wywiązywać się z powinności uczniowskich oraz godnie reprezentować szkołę w środowisku lokalnym.

Uczniów do ślubowania przygotował major Piotr Juraś. Po ślubowaniu zostali mianowani na uczniów klasy wojskowej.

Płk Artur Lichończak podkreślił, że od człowieka w mundurze wymaga się więcej w służbie Polaków dla ojczyzny. Klasy wojskowe są jednym z fundamentów budowania stanów osobowych Wojska Polskiego.

— Województwo warmińsko - mazurskie jest ewenementem w skali kraju, bo z naszego województwa najwięcej młodzieży uczy się w klasach wojskowych i wiąże swoją przyszłość z mundurem. Klasy wojskowe są też przepustką do studiów wojskowych. Uczniom klasy pierwszej życzę wytrwałości, żebyście zdali maturę, poszli na studia i wrócili jako oficerowie wojska polskiego tu na Warmię i Mazury. Życzę także spełnienia marzeń. Dziękuję rodzicom za to, że wpoili w was patriotyzm — mówił płk Artur Lichończak.

Głos zabrał również starosta nidzicki Marcin Paliński, który podkreślił, że dzisiejszy dzień był wyjątkowy.
— Składaliście przysięgę na sztandar. Rozpoczyna to nowy etap w waszym życiu. Mundur, który nosicie jest zaszczytem, ale jest też ogromnym zobowiązaniem. Pamiętajcie, że od dzisiaj jesteście strażnikami, może nie granic państwa polskiego, ale granic powiatu. Jesteście dumą waszych rodziców, dziadków, bo to ważny moment w waszym życiu. Kiedy wam się dzieje dobrze to oni są szczęśliwi, ale kiedy będzie wam źle, to oni też będą to odczuwać. Bądźcie dumą naszego powiatu. Pamiętajcie, że mundur to odpowiedzialność, to bycie dobrym człowiekiem — mówił starosta Marcin Paliński.
Następnie wręczył podziękowania za wsparcie w organizacji klas wojskowych i ich prowadzenie.
Absolwentom klasy IV wręczono zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wojskowego.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5