Z obrad Rady Miejskiej w Nidzicy

2023-05-25 15:00:00(ost. akt: 2023-05-25 14:44:05)

Autor zdjęcia: Halina Rozalska

Podczas dzisiejszej sesji rady miejskiej radni długo dyskutowali nad projektem uchwały dotyczącym maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nidzica miejsc ich sprzedaży i podawania.
Podczas dzisiejszej (25 maja) sesji radni podjęli kilkanaście uchwał, które dotyczyły między innymi: zmian w budżecie gminy na 2023 rok, wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023 - 2036, wyrazili zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego do spółki PUGK na podwyższenie jej kapitału zakładowego oraz objęcie udziałów w podwyższonym kapitale, rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora MOPS, określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli pełniących stanowiska kierownicze w świetlicy szkolnej.

Odrzucili natomiast projekt uchwały dotyczący maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania na terenie gminy Nidzica miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Za przyjęciem projektu głosowało 9 radnych, przeciw — 9, wstrzymało się od głosu — 3.

Radni rozmawiali także o budowie basenu, lodowiska, braku w miesiącach wakacyjnych strzeżonych kąpielisk.

Więcej w czwartkowej Gazecie Nidzickiej

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5