Nowa funkcja to nowe wyzwania i obowiązki

2023-03-24 19:00:00(ost. akt: 2023-03-24 14:16:31)

Autor zdjęcia: Arch. prywatne

Anna Lewikowska została jednym z członków Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na I kadencję na lata 2023-2026. — Jest to dla mnie zaszczyt — mówi pani Anna.
Uroczystość odbyła się w Hotelu Tiffi Boutique w Olsztynie. Wzięły w niej udział osoby nominowane oraz pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie.

Nominację wręczali Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marcin Kuchciński oraz dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Katarzyna Koplińska.

Anna Lewikowska została jednym z członków Warmińsko-Mazurskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej na I kadencję na lata 2023-2026 reprezentując, jako Przewodnicząca Warmińsko-Mazurskiej Sieci Przedsiębiorstw Społecznych „Prometeusz”.

Komitet pełni funkcję organu konsultacyjnego, opiniującego, doradczego i inicjatywnego Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

— Nominacja na tę funkcję jest dla mnie zaszczytem. Będę jedną spośród 31 członków Komitetu, składającego się z różnych przedstawicieli podmiotów, instytucji i organizacji wybranych z całego województwa warmińsko-mazurskiego. To też na pewno promocja naszej gminy i działań realizowanych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Nidzicką Fundację NIDA w Nidzicy na rzecz rozwoju ekonomii społecznej — mówi Anna Lewikowska.

Nowa funkcja to nowe wyzwania i obowiązki. Tym bardziej, że jest to funkcja społeczna.

Do zadań komitetu należą m.in. udział w koordynacji działań w zakresie ekonomii społecznej na poziomie regionalnym, przedstawianie opinii o regionalnym programie rozwoju na rzecz ekonomii społecznej oraz projektach uchwał organów samorządu województwa dotyczących funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, zapoznawanie się z efektami realizacji Regionalnych Planów Rozwoju na rzecz Ekonomii Społecznej oraz przedstawienie opinii w tym zakresie.

— Komitet wyraża opinie w sprawach dotyczących planowania usług społecznych, współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Olsztynie w zakresie promocji ekonomii społecznej w regionie — wymienia Anna Lewikowska.

Działalność komitetu to także współpraca w zakresie organizacji i wdrażania przedsięwzięć zaplanowanych w ramach rocznych planów działania, współpraca w zakresie planowania i wdrażania inicjatyw edukacyjnych dotyczących ekonomii społecznej — mówi Anna Lewikowska.

Komitet bierze też udział w opracowywaniu dokumentów strategicznych i wdrożeniowych, mających wpływ na sektor ekonomii społecznej w regionie, inicjowanie i wspieranie współpracy pomiędzy jednostkami sektora publicznego, prywatnego, organizacjami pozarządowymi i ośrodkami badawczymi na rzecz promocji i rozwoju ekonomii społecznej.

Kolejne zadania to upowszechnianie dobrych praktyk w obszarze ekonomii społecznej z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

— Będziemy współpracować z uczelniami wyższymi i światem akademickim w zakresie zwiększenia zaangażowania środowiska naukowego w rozwój ekonomii społecznej, stymulowanie współpracy biznesu z ekonomią społeczną, rekomendowanie kandydatów sektora ekonomii społecznej do ciał konsultacyjnych i monitorujących w regionie, promowanie ES i tworzenie przyjaznego klimatu dla jej rozwoju w województwie — wylicza Anna Lewikowska.2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5