Rozstrzygnięcie konkursu Mały Strażak. Błażej Poboży - podsekretarz stanu MSWiA w Janowcu Kościelnym

2022-09-27 11:31:58(ost. akt: 2022-09-27 12:41:45)
Błażej Poboży - podsekretarz stanu MSWiA złożył życzenia strażakom

Błażej Poboży - podsekretarz stanu MSWiA złożył życzenia strażakom

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

27 września w Janowcu Kościelnym wręczono promesy w ramach dofinansowania zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - tzw. „Mały Strażak”.
Wśród dofinansowanych jednostek znalazły się ochotnicze straże pożarne z powiatu nidzickiego: OSP Janowiec Kościelny, OSP z Nowej Wsi Wielkiej, OSP w Szczepkowie Borowym i OSP w Szkotowie.

Meldunek o gotowości do uroczystej zbiórki złożył Błażejowi Pobożemu - podsekretarzowi stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, dowódca uroczystości kapitan Nikodem Woźniak.

Następnie przybyłych gości powitał Piotr Rakoczy - wójt gminy Janowiec Kościelny.

— Dofinansowanie zakupu sprzętu pozwoli jednostkom ochotniczych straży pożarnych jeszcze bardziej profesjonalnie wypełniać swoje bojowe zadania. Powodów do radości nie kryją też ochotnicy i prezesi OSP. Jako wieloletni strażak mam świadomość, że odpowiedni sprzęt poprawia jakość i bezpieczeństwo. W imieniu wszystkich włodarzy gmin, których jednostki otrzymają dziś dofinansowanie bardzo dziękuję — mówił Piotr Rakoczy - wójt gminy Janowiec Kościelny.

O realizowanych programach mówił Jarosław Bogusz - prezes zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

— W tym roku do strażaków ochotników trafiło przeszło 2 mln zł. Jest to kwota dwukrotnie powiększona w stosunku do poprzednich dwóch lat o 100%. Jest to związane z tym, że bardzo dużo swojego sprzętu przekazaliście Ukrainie. Na przestrzeni 3 lat trafiło trafiło do OSP przeszło 4 mln zł z WFOŚiGW. Bardzo się cieszę, że skorzystaliście z tego programu. Myślę, że ten sprzęt będzie wam służył długo i przyczyni się do tego, że wasza służba będzie bardziej bezpieczna i efektywna — mówił Jarosław Bogusz - prezes WFOŚiGW w Olsztynie.

Listy gratulacyjne wręczyli strażakom Błażej Poboży - podsekretarz stanu MSWiA, Artur Chojecki - wojewoda warmińsko - mazurski i Jarosław Bogusz - prezes WFOŚiGW w Olsztynie oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński - warmińsko mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

Wyróżnienia otrzymali:
1. OSP w Biskupcu (pow. nowomiejski)
2. OSP w Bratianie (pow. nowomiejski)
3. OSP w Bryńsku (pow. działdowski)
4. OSP w Chroślu (pow. nowomiejski)
5. OSP w Dębieniu (pow. działdowski)
6. OSP w Grodzicznie (pow. nowomiejski)
7. OSP w Gródkach (pow. działdowski)
8. OSP w Gwiździnach (pow. nowomiejski)
9. OSP w Hartowcu (pow. działdowski)
10. OSP w Iłowie (pow. działdowski)
11. OSP w Jamielniku (pow. nowomiejski)
12. OSP w Janowcu Kościelnym (pow. nidzicki)
13. OSP w Jeglii (pow. działdowski)
14. OSP w Kiełpinach (pow. działdowski)
15. OSP w Krotoszynach (pow. nowomiejski)
16. OSP w Lidzbarku (pow. nowomiejski)
17. OSP w Łąkorzu (pow. nowomiejski)
18. OSP w Mrocznie (pow. nowomiejski)
19. OSP w Niechłoninie (pow. działdowski)
20. OSP w Nowej Wsi Wielkiej (pow. nidzicki)
21. OSP w Petrykozach (pow. działdowski)
22. OSP w Płośnicy (pow. działdowski)
23. OSP w Rumianie (pow. działdowski)
24. OSP w Rutkowicach (pow. działdowski)
25. OSP w Rybnie (pow. działdowski)
26. OSP w Starym Dłutowie (pow. działdowski)
27. OSP w Szczepkowie Borowym (pow. nidzicki)
28. OSP w Szkotowie (pow. nidzicki)
29. OSP w Truszczynach (pow. działdowski)
30. OSP w Uzdowie (pow działdowski)
31. OSP w Zalesiu (pow. działdowski)

Życzenia strażakom ochotnikom złożyli minister Błażej Poboży i wojewoda Artur Chojecki

— Są takie momenty na uroczystościach, że uśmiech nie schodzi z twarzy zarówno odbierającego, jak i tego, który taką promesę wręcza. Dla rozumienia poczucia bezpieczeństwa lokalnego nie ma ważniejszego fundamentu jak te dwa skrzydła ochrony, czyli Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna. Dziękuję za waszą codzienną służbę — mówił Błażej Poboży.

— Program nazywa się ,,Mały Strażak", ale dotyczy wielkich ludzi, czyli strażaków ochotników, którzy każdego dnia stoją na straży bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Bronicie życia, zdrowia, mienia ludzkiego, często narażając własne zdrowie i życie. Dzięki waszej dzielnej postawie nasze społeczeństwo czuje się bezpiecznie. Dziękuję za wasze zaangażowanie. Życzę bezpiecznych powrotów z akcji, niech każdego dnia towarzyszy wam błogosławieństwo św. Floriana — mówił Artur Chojecki.

Głos zabrał także nadbryg. Tomasz Komoszyński - warmińsko mazurski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej.

— Był to kolejny dobry rok dla ochotniczych straży pożarnych pod względem finansowania z budżetu państwa. Dziękuję druhnom i druhom OSP za bardzo dobrą współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Życzę tyle samo powrotów, co wyjazdów — mówił Tomasz Komoszyński.2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5