Koniec okresu przejściowego

2022-08-16 16:00:00(ost. akt: 2022-08-16 10:33:19)
Kazimierz Kordecki - przewodniczący EZG ,,Działdowszczyzna"

Kazimierz Kordecki - przewodniczący EZG ,,Działdowszczyzna"

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

Brązowy pojemnik na bioodpady z napisem ,,papier"? Już nie. Od 1 lipca obowiązuje bowiem jednolity system oznakowania pojemników. To ostatni moment na zmiany. Dlaczego? Takie odpady mogą nie zostać odebrane.
Od kilku lat obowiązuje jednolity system segregacji odpadów. Oznacza to, że wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zobowiązani są do segregacji odpadów w ramach systemu 5 worków: szkło, papier, bio, metale i tworzywa sztuczne, odpady zmieszane.

Od 1 lipca 2022 r. skończył się okres przejściowy i zaczął obowiązywać jednolity system oznakowania pojemników.

— Oznacza to, że mieszkańcy, spółdzielnie, wspólnoty, zarządcy budynków mają obowiązek dostosować pojemniki do jednolitego systemu segregacji odpadów. Do żółtego pojemnika możemy wrzucać jedynie metale i tworzywa sztuczne, nie może być on pojemnikiem z napisem ,,szkło". Może się zdarzyć, że nie będziemy odbierać takich odpadów — uczula Kazimierz Kordecki - przewodniczący Ekologicznego Związku Gmin ,,Działdowszczyzna".

Przypomnijmy obowiązujący system segregacji surowców wtórnych:

POJEMNIK ŻÓŁTY - metal i tworzywa sztuczne

Wrzucaj:
Tworzywa sztuczne: puste butelki po napojach, zakrętki, folie, worki, torebki, opakowania po żywności (np. jogurtach), opakowania po chemii gospodarczej i kosmetykach.
Metale: puszki stalowe i aluminiowe.
Opakowania wielomateriałowe: kartony po mleku i sokach.

Nie wrzucaj:
Zużytego sprzętu elektronicznego, opakowań z zawartością, po środkach niebezpiecznych, farbach, zabawek, pieluch.

POJEMNIK NIEBIESKI - papier

Wrzucaj:
Papier, tektura: kartony, papier, gazety, czasopisma, ulotki, katalogi, papiery szkolne, biurowe.

Nie wrzucaj:
Papieru tłustego, zabrudzonego, mokrego, papieru higienicznego (toaletowego, chusteczek, wacików).

POJEMNIK ZIELONY - szkło

Wrzucaj:
Szkło białe i kolorowe: puste szklane, słoiki, butelki szklane, szklane opakowania po kosmetykach.

Nie wrzucaj:
Porcelany, szklanek, kieliszków, ceramiki, luster, szyb, zniczy, żarówek, filiżanek, doniczek, szkła okiennego, okularowego.

POJEMNIK BRĄZOWY - BIO

Wrzucaj:
Odpady kuchenne: obierki, skorupki jaj, resztki jedzenia, owoce, warzywa.
Odpady zielone: trawa, drobne gałęzie, liście, kwiaty.

Nie wrzucaj:
Kości zwierząt, popiołu, drewna impregnowanego, ziemi i kamieni, innych odpadów.

Odpady pozostałe po segregacji wrzuć do odpadów resztkowych (zmieszanych).

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, żarówki, baterie, akumulatory, opakowania po farbach oddaj do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (PSZOK)


2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5