Posiedzenie Nidzickiej Rady Powiatowej WMiR

2022-06-23 16:00:00(ost. akt: 2022-06-23 13:17:25)

Autor zdjęcia: nadesłane

22 czerwca br. w Samorządowym Ośrodku Kultury w Janowcu Kościelnym odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego zwołane przez Przewodniczącego Rady Powiatowej Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej w powiecie nidzickim Piotra Miecznikowskiego.
Do udziału w posiedzeniu Rady zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa powiatu nidzickiego oraz władze samorządów gminnych i Starostwa Powiatowego w Nidzicy.

Podczas obrad omówiono sprawy bieżące dotyczące rolnictwa i sytuację na rynkach rolnych.

Grzegorz Mróz kierownik BP ARiMR w Nidzicy omówił przebieg naboru wniosków o przyznanie płatności obszarowych oraz pozostałych działań finansujących rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich.

Joanna Szczepkowska kierownik PT KRUS w Nidzicy przedstawiła zmiany w przepisach dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników.

Rolnicy i samorząd rolniczy bardzo długo oczekiwali na zmianę prawa w zakresie zniesienia konieczności przekazania lub zbycia gospodarstwa w celu otrzymania emerytury rolniczej – od 15 czerwca 2022 r. jest to już możliwe.

Przewodniczący rady Piotr Miecznikowski omówił przebieg Walnego Zgromadzenia W-MIR, podczas którego omawiano bardzo ważne sprawy dotyczące problemów rolnictwa i omówił wypracowane postulaty, które zostały przekazane Prezesowi Rady Ministrów oraz parlamentarzystom naszego regionu obecnym na spotkaniu.


Podczas obrad w Janowcu Kościelnym członkowie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie nidzickim przekazali Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepkowie Borowym profesjonalny sprzęt pomocniczy, który będzie służył w pożarnictwie. Niezależne urządzenie służące do usuwania dymu w trakcie pożaru zostało dofinansowane ze środków Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z którym samorząd rolniczy ma podpisane porozumienie o wzajemności członkowskiej.

Rada Powiatowa Warmińsko – Mazurskiej Izby Rolniczej powiatu nidzickiego

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5