Mieczysław Zawistowski: Chcemy integrować nidzicki sport

2022-06-25 16:00:00(ost. akt: 2022-06-23 13:01:51)
W czerwcu została powołana do życia Akademia Sportu MKS Start Nidzica. Jednym z jej założeń jest fuzja sekcji piłkarskich nidzickich UKS-ów i wyeliminowanie rywalizacji między szkołami. O koncepcji Akademii rozmawiamy z Mieczysławem Zawistowskim - prezesem MKS Start Nidzica.
— Skąd pomysł utworzenia Akademii Sportu MKS Start Nidzica?
— Akademia jest czymś naturalnym, co funkcjonuje i jest rozwijane przy każdym większym klubie piłkarskim. W Nidzicy, przy trzech szkołach, funkcjonują Uczniowskie Kluby Sportowe. Przeprowadziliśmy negocjacje z wszystkimi UKS-ami, by sekcje piłkarskie wcielić do jednej akademii. Celem jest przede wszystkim większa integracja dzieci z całego miasta i gminy Nidzica oraz wyeliminowanie rywalizacji między poszczególnymi ośrodkami. Szansę gry w akademii będą miały wszystkie dzieci, które będą miały ochotę trenować. Stworzymy tyle drużyn i tyle zajęć, aby nie tworzyć w tym aspekcie żadnych ograniczeń.

— Czyli dotychczas funkcjonujące sekcje piłkarskie przy UKS-ach przestaną istnieć?
— Tak, fuzja pozwoli na wcielenie sekcji piłkarskich do Akademii Sportu. Wszystkie dzieci trenujące piłkę nożną w UKS-ach po fuzji automatycznie zostaną przeniesione do akademii. Będzie to również proces automatyczny w Warmińsko-Mazurskim Związku Piłki Nożnej, czyli w momencie fuzji dzieci ze wszystkich szkół będą automatycznie zawodnikami Akademii Sportu Startu Nidzica. W UKS-ach nie będzie już formalnie sekcji piłkarskich, czyli sytuacji, że dzieci będą mogły trenować w UKS-ach albo w akademii. Po prostu w Uczniowskich Klubach Sportowych piłka nożna przestanie istnieć. Jednak dla większości drużyn z UKS-ów będzie to tylko rebranding, nie chcemy niszczyć pewnych już dobrze funkcjonujących struktur. Naszym celem jest ewolucja, a nie rewolucja. W UKS Jedynka istnieją już dobrze funkcjonujące drużyny w rocznikach 2012, 2013, 2014, 2015, w UKS Dwójka drużyna rocznik 2012, celem akademii będzie integracja tych drużyn raz stworzenie jednego, współpracującego ze sobą silnego ośrodka szkolenia w postaci akademii.

— Uczniowskie Kluby Sportowe będą istniały dalej, ale już bez piłki nożnej. W planach akademii jest także rozwój innych dyscyplin sportowych?
— Jak już sama nazwa wskazuje będzie to Akademia Sportu, a nie Akademia Piłkarska. Rzeczywiście w przyszłości nie wykluczamy też fuzji i rozszerzenia akademii o dodatkowe dyscypliny, tj. koszykówka, lekkoatletyka, tenis ziemny czy inne. Akademia będzie istniała w każdej szkole, jej celem będzie integracja dzieci z całego miasta i gminy Nidzica, a nawet niektórych szkół w obrębie powiatu nidzickiego. Mamy gminę Kozłowo, Janowo, Janowiec Kościelny - jeżeli dzieci w danych rocznikach nie mają drużyny do trenowania, jak najbardziej będą mogły dołączyć do treningów w akademii.

— Co na tym zyskają?
— Przede wszystkim wyższą jakość prowadzonych zajęć. Akademia planuje, od przyszłego roku, rozpocząć proces certyfikacji w ramach Polskiego Związku Piłki Nożnej. Do tego profesjonalna opieka lekarska, opieka fizjoterapeuty, ustandaryzowane konspekty, programy treningowe w oparciu o najlepsze wzorce z akademii piłkarskich dużych renomowanych klubów.
Akademia jest również odpowiedzią na rozwój infrastruktury sportowej w mieście, na plany budowy pełnowymiarowego boiska sztucznego przy stadionie miejskim, na trzecią, pełnowymiarową płytę trawiastą, odpowiedzią na bardzo dobrą w ostatnim czasie współpracę z Urzędem Miejskim w Nidzicy, radą miejską oraz burmistrzem, panem Jackiem Kosmalą.
Wartość dodana to integracja wszystkich dzieci z Nidzicy, nowe znajomości, przenikanie się szkół, wyeliminowanie rywalizacji nidzickich szkół i UKS-ów. Drużyny będą jeździły na zawody sportowe pod jednym prestiżowym szyldem, czyli Akademia Sportu Start Nidzica. Pozwoli również poprawić proces trenowania.
Więcej dzieci to lepsza stymulacja procesu treningowego, młodzi zawodnicy szybciej się uczą i nabywają pożądane umiejętności. Mam ogromną nadzieję, że dołączą do nas dzieci ze szkół gminnych spoza Nidzicy, co pozwoli na wyrównanie dla nich szans.
Nowością będą m.in. obozy przygotowawcze i wyjazdy na basen.

— Czyli oprócz badań lekarskich przed sezonem, dzieci będą pod stałą opieką specjalistów z dziedziny medycyny?
— Chcemy, by dzieci były otoczone kompleksową opieką. Planujemy współpracę z fizjoterapeutą, który na bieżąco będzie kontrolował i sprawdzał wady postawy. Dzięki temu te dolegliwości, w młodym wieku, na bieżąco różnymi ćwiczeniami i rehabilitacją można będzie eliminować. Przewidujemy również konsultacje z dietetykiem, jeśli np. problemem będzie waga dziecka. Dla najmłodszych dzieci w wieku 6-10 lat przewidujemy oprócz treningów piłkarskich, dodatkowe zajęcia ogólnorozwojowe z trenerem, np. aikido, czyli rozciąganie, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

— Akademia planuje także rozwój kadry trenerskiej.
— Tak, trenerzy będą wysyłani na dodatkowe, kolejne kursy, by mogli rozszerzyć swoje kompetencje i zdobyć dodatkowe doświadczenie i kwalifikacje i ich potwierdzenie w postaci odpowiednich dyplomów trenerskich UEFA.

— Proces organizacyjny ma ruszyć od lipca?
— Tak, ale formalnie akademia jest już powołana do życia. Podpisanie aktu założycielskiego miało miejsce 14 czerwca.

— Gdzie będą odbywały się treningi?
— Logistycznie będziemy dobierali miejsce treningów w taki sposób, aby było ono najbardziej optymalne. Jeżeli najwięcej dzieci w danej grupie będzie z jedynki, to większość zajęć będzie odbywało się właśnie na orliku przy szkole podstawowej nr 1, jeśli więcej dzieci z danej grupy będzie z dwójki, wtedy zajęcia będą odbywały się na orliku przy szkole podstawowej nr 2. Zimą większość treningów przeniesiemy na halę sportową przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Nidzicy.

— Jest nadzieja, że młodzież zasili później drużynę Startu Nidzica?
— Taki jest plan. Po zakończeniu treningów w ramach akademii drużyny automatycznie będą przenoszone do klubu rodzimego, czyli MKS Start Nidzica.


Obrazek w tresci

Mieczysław Zawistowski-prezes MKS Start Nidzica

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5