Mateusz Ładziński radnym sejmiku

2022-06-26 16:00:00(ost. akt: 2022-06-25 11:12:41)

Autor zdjęcia: Arch. prywatne

Mateusz Ładziński został radnym Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Jego kandydaturę zgłosiła opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej radna Magdalena Górnecka. Pierwsza sesja odbyła się 13 czerwca.
Mateusz Ładziński, przewodniczący Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nidzicy, odebrał nominację na radnego Młodzieżowego Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Młodzieżowy sejmik liczy 26 radnych wybranych spośród 60 zgłoszeń z całego województwa.

Jego kandydaturę zgłosiła opiekunka Młodzieżowej Rady Miejskiej Magdalena Górnecka. W uzasadnieniu czytamy m.in., że Mateusz od 2016 roku działa w samorządzie szkolnym, najpierw w szkole podstawowej, później w gimnazjum i obecnie w szkole średniej. Jest stypendystą Nidzickiego Funduszu Lokalnego. Jest również wolontariuszem, organizuje imprezy, koncerty charytatywne oraz włącza się w organizację większości imprez organizowanych w Nidzicy. Podczas imprez prowadzi dokumentację fotograficzną, przygotowuje materiały promocyjne, prowadzi fanpag'e Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Na podstawie tego zgłoszenia komisja sejmiku wojewódzkiego zaakceptowała kandydaturę. Dostał zaproszenie na I sesję młodzieżowego sejmiku naszego województwa. Do Olsztyna pojechał sam, trochę się denerwował, bo, jak mówi, nie wiedział co go czeka, kto będzie, jak będą wyglądały te obrady.

— Pierwsze moje wrażenie: dużo osób i nikogo nie znam. Dużo kamer, dziennikarzy, krótkie filmiki, zdjęcia. Potem wprowadzono nas do sali obrad. Każdy miał wyznaczone miejsce. Następnie każdy z nas krótko przedstawił się, a potem rozpoczęła się uroczystość — wspomina Mateusz.

Uczestniczyli w niej m.in. marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin, przewodnicząca sejmiku Bernadeta Hordejuk. Wykład inauguracyjny, zatytułowany "Samorządność - rola wspólnoty w historii Warmii i Mazur, wygłosił prof. Stanisław Achremczyk. Wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie.

Najważniejszym punktem było złożenie ślubowania przez radnych i odebranie nominacji. Jak mówi Mateusz, było to pierwsze spotkanie radnych. Jeszcze się nie znają i nie wybrali prezydium sejmiku.

— Bycie radnym sejmiku wojewódzkiego to dla mnie wielki zaszczyt, ale i bardzo duża odpowiedzialność — zapewnia Mateusz. Dodaje, że współpraca z radnymi sejmiku na pewno przyniesie korzyści młodzieży w całym województwie, ale także i w Nidzicy.

— Na pewno, jako przewodniczący młodzieżowej rady w Nidzicy, będę korzystał z pomysłów moich koleżanek i kolegów z innych miejscowości w województwie. Jestem pewny, że będziemy się wymieniać swoimi doświadczeniami i wzajemnie inspirować — dodaje.

Jakie są Twoje plany na działalność w sejmiku?
— Przede wszystkim chciałbym się skupić na zachęcaniu instytucji samorządowych, kulturalnych, promujących sport do dialogu i konsultacji z młodzieżą. Na pewno będzie to dotyczyło godzin otwarcia hal sportowych, boisk, oferty kulturalnej różnych instytucji i ośrodków kultury. Chciałbym również zachęcić młodzież szkół średnich oraz starszych klas szkół podstawowych do organizowania debat na temat lokalnych społeczności, jej przyszłości i szans młodzieży w tych społecznościach. Chciałbym zmotywować młodzież do częstszej obecności na obradach rad miejskich i spotkań z radnymi miejskimi oraz władzami samorządowymi w celu przedyskutowania spraw dotyczących młodzieży, ich potrzeb i możliwości włączenia się w realizację projektów. Moim założeniem jest udowodnienie, że warto być aktywnym oraz warto zaangażować się w życie lokalnej społeczności, ponieważ wprowadzenie zmian jest możliwe — zapewnia Mateusz.

Mateuszowi łatwiej będzie pracować w sejmiku, ponieważ ma duże doświadczenie w miejskiej radzie młodzieżowej. W tej kadencji jest jej przewodniczącym. Na początku nie było łatwo ze względu na pandemię i zakaz spotykania się. Mimo to udało się zorganizować spotkanie autorskie z Kasią Dziurską, radni czynnie uczestniczyli w WOŚP, zbierając pieniądze do puszek. Samodzielnie zorganizowali koncert w kinie Wenus.

— Uczestniczyliśmy we wszystkich akcjach charytatywnych, wszystkich imprezach. Złożyliśmy wniosek do rady miejskiej o chodnik i oświetlenie przy drodze do restauracji McDonald’s Tatary, bo bardzo dużo młodzieży chodzi tą drogą oraz o to, aby w czasie wakacyjnym były otwarte boiska szkolne — wymienia Mateusz.

Radni MRM przeprowadzili sondę wśród młodzieży szkolnej, w której pytali czego potrzeba młodym mieszkańcom naszego miasta. Wyniki sondy pokazały, że młodzież oczekuje więcej imprez przeznaczonych tylko dla nich, zwłaszcza koncertów muzycznych znanych raperów.

— Przydałaby się kręgielnia, mała kawiarenka bezalkoholowa, w której młodzi mogliby się spotykać, żeby porozmawiać, pomagać sobie w lekcjach. Takie np. koleżeńskie korepetycje — dodaje Mateusz.

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5