Ogrzewanie budynków paliwami innymi niż stałe byłoby bardzo kosztowne

2022-05-27 16:00:00(ost. akt: 2022-05-26 10:36:02)

Autor zdjęcia: Archiwum NGN

Radni wystosowali apel do marszałka naszego województwa, w którym zwracają się z prośbą o zmianę programów ochrony środowiska.
W apelu czytamy: ,,Apelujemy o zmianę zapisów wprowadzających ograniczenia w eksploatacji urządzeń spełniających wymogi ekoprojektu wykorzystujących jako paliwo stałe odnawialne źródła energii oraz zniesienie wszelkich zakazów ograniczających eksploatację kominków i pieców na drewno, w szczególności miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń spełniających wymogi ekoprojektu.
Jako gmina wiejska, której wielu mieszkańców zamieszkuje stare, nieocieplone domy o grubych murach, mamy świadomość tego, że ogrzewanie takich budynków paliwami innymi niż stałe byłoby bardzo kosztowne.

Drewno jest paliwem ekologicznym na każdym etapie swojego przetwarzania i energetycznego wykorzystania, a jako względnie tanie odnawialne źródło energii skutecznie przeciwdziała ubóstwu energetycznemu.

W naszej gminie realizowane są różne formy wspierania mieszkańców przy wymianie nieefektywnych i nieekologicznych źródeł ciepła na nowoczesne i spełniające najnowsze normy. (...). Rada gminy uważa, że zakazy o ograniczeniach należy zastąpić edukacją w zakresie ekologii oraz zwiększeniem dotacji do 100% na poprawę efektywności energetycznej budynków. Jedynie działania zmierzające w tym kierunku realnie przyczynią się do poprawy jakości powietrza".
roz

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5