Tomasz Kucmus z Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości

2022-05-05 10:00:00(ost. akt: 2022-05-04 18:30:00)

Autor zdjęcia: archiwum prywatne

3 maja, w dniu 231. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, mieszkaniec Kozłowa Tomasz Kucmus otrzymał Medal Stulecia Odzyskania Niepodległości nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.
Uroczystość miała miejsce w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.


- Mam nadzieję, że godnie reprezentuję swoją wieś i gminę Kozłowo, powiat nidzicki, województwo warmińsko-mazurskie i oczywiście Polskę - mówił Tomasz Kucmus.


Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości
Ustanowiony w 2018 r. jest nagrodą przyznawaną na pamiątkę stulecia odrodzenia Państwa Polskiego obywatelom polskim którzy od czasu odzyskania niepodległości przez Państwo Polskie w 1918 r. przyczyniali się do budowania i wzmacniania suwerenności, niepodległości, kulturowej tożsamości i materialnej pomyślności Rzeczypospolitej.

Medal jest odznaczeniem o charakterze pamiątkowym, nadawanym w okresie trwania Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2018–2022.

Medal jest nadawany osobom żyjącym, które poprzez:
1) pełnienie nienagannej służby publicznej – cywilnej lub wojskowej,
2) walkę o niepodległość oraz działalność na rzecz przemian demokratycznych,
3) aktywną działalność zawodową i społeczną,
4) twórczość naukową, literacką i artystyczną
– przyczyniły się do odzyskania lub umacniania suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej, w tym w szczególności budowania wspólnoty obywatelskiej Polaków i poczucia tożsamości narodowej, rozwoju nauki, rozsławiania dobrego imienia Rzeczypospolitej Polskiej poprzez kulturę i sztukę, rozwoju społecznego i umacniania więzi z Polakami za granicą oraz budowania dobrobytu gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej. Medal nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezesa Rady Ministrów, ministrów, kierowników urzędów centralnych oraz wojewodów.

red.

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

Obrazek w tresci

fot. archiwum prywatne Tomasza Kucmusa

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5