Domy, oszczędności, samochody, czyli co mają nidziccy radni?

2021-08-05 07:00:00 (ost. akt: 2021-08-04 20:15:47)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

Radni są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych, które zawierają publiczne dane o ich stanie majątkowym. Zajrzałyśmy do oświadczeń radnych rady miejskiej.
ADAM GRUDKOWSKI
>Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3 000 zł
>Mieszkanie o powierzchni 47 m2 o wartości 110 000 zł, tytuł prawny: własnościowe
>Inne nieruchomości: 1/2 części działki o powierzchni 0,0889 ha o wartości 2000 zł, tytuł prawny: współwłaściciel
>Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1)Dieta radnego 18 819 zł
2) F.M.R. Lisicki Janusz 64 602,56 zł
Łącznie: 83 421,56 zł
>Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy Toyota Auris 2004 r. Wartość 20 000 zł
>Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
1)PKO BP S.A. remont lokalu mieszkalnego - Zagrzewo 13/4, wysokość udzielonego kredytu - 56 787,50 zł
2)PKO BP S.A. pożyczka gotówkowa 23 959,01 zł
3)PKO BP S.A. pożyczka gotówkowa 19 650,91 zł

ANDRZEJ ARCYZ
>Mieszkanie o powierzchni 47 m2, o wartości 120 tys. zł, tytuł prawny współwłasność małżeńska
>Inne nieruchomości
1) Mieszkanie o powierzchni 36 m2 o wartości 70 tys, współwłasność małżeńska
2) Garaż 6x3=18m2 wartość 15 tys zł.
>Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) Emerytura: 55 341, 74 zł
2) Dieta radnego: 16 968, 00 zł
3) Wynajem mieszkania: 4,800 zł
Łącznie: 77 109,74 zł.
>Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy Volkswagen Sportswan 2016 r,
>Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Pożyczka zakładowa CUW Nidzica, remont mieszkań, kwota 37 300 zł.

TADEUSZ DANIELCZYK — przewodniczący rady miejskiej
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: ok. 100.000 zł
> Dom o powierzchni 175 m2, o wartości 270.000 zł, tytuł prawny: majątek własny
> Inne nieruchomości:
powierzchnia 549 m2 o wartości 50.000 zł, tytuł prawny: współwłasność z córkami

Dochody:
> emerytura: 51.809,42 zł
> umowa o pracę: 24.247,40 zł
> umowa zlecenie: 944,25 zł
> dieta radnego: 23.243 zł
Łącznie: 100.244,07 zł
> Składniki mienia ruchomego powyżej 10.000 zł
> sam.osobowy marki Nissan Qashqai z 2017 roku, wartość: 49.000 zł

ANDRZEJ RUŚ
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 5 000 zł
> Papiery wartościowe: KGHM 170 obligacji x 174 zł na kwotę 29 000 zł
> Dom o powierzchni 140 m2, o wartości 400 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne nieruchomości:
Działka 11,4 ha o wartości 60 000 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1)dochód z tytułu zatrudnienia 59 221,28 zł
2)dieta radnego 16 968 zł
Łącznie: 76 189,28 zł

BOŻENA KARWOWSKA
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1650 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) z tytułu zatrudnienia 38 499,53 zł
2) z tytułu dopłat z ARMiR 2 338,40 zł
3) dieta radnego 16 682,00 zł
4) inne 405,42 zł
Łącznie: 57 925,35 zł

DARIUSZ GÓLNIK
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 160 000 zł wspólnie z żoną, 185 952,02 zł wspólnie z siostrą
> Dom o powierzchni 210 m2, o wartości 450 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Gospodarstwo rolne
Rodzaj: ogólne uprawy, powierzchnia 12,994 ha o wartości 1 100 000 zł
Rodzaj zabudowy: stodoła 90 000 zł, obora 85 000 zł, garaż 40 000 zł
Tytuł prawny: własność, 2,16 ha wspólnie z żoną
Z tego tytułu osiągnął w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości
Przychód 25 000, dochód 16 900 zł
> Inne nieruchomości:
Powierzchnia: 0,32 ha, działka pod zabudowania o wartości 150 000 zł
> Nabył od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków, komunalnej osoby prawnej lub związku metropolitalnego następujące mienie, które podlegało zbyciu w drodze przetargu:
Działka rolna 156/7 2,16 ha nabyte wspólnie z żoną 1/2 udziału od Skarbu Państwa od 27.06.1990 r. akt notarialny 3408/1990
> Prowadzi działalność gospodarczą:
Sprzedaż hurtowa, detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, z tego tytułu osiągnął przychód i dochód w wysokości:
Przychód 160 685,84 zł, dochód: 19 644,26 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
Dieta radnego 15 425 zł
Dochód z gosp. rolnego: 16 900 zł
Łącznie: 51.969,26 zł

> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
1) Peugeot Expert 2013 r.
2) Nissan Qashqai 2013 r.
3) Opel Corsa 2009 r.
4) Mazda 3 2009 r.
5)Toyota Corolla 2006 r.

IRENA HALICKA
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 94 400 zł
> Dom o powierzchni 164 m2, o wartości 380 000 zł, tytuł prawny: właściciel
> Inne nieruchomości:
Działka 578 m2 o wartości 50 000,00 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) Wynagrodzenie ze stosunku pracy 63 617,16 zł
2) Wynagrodzenie emerytura 36 690,16 zł
Łącznie: 100 307,32 zł

JACEK ZIELIŃSKI
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 20 000 zł
> Mieszkanie o powierzchni 46,99 m2, o wartości: 140 000 zł, tytuł prawny: własnościowe
> Inne nieruchomości:
1) Działka 12,52 a o wartości 40 000 zł
2) Garaż 19,70 m2 o wartości 12 000 zł
>Prowadzenie działalności gospodarczej:
,,F-JZ” Fizjoterapia - Jacek Zieliński, ul. Ogrodowa 6/14, 13-100 Nidzica PKD 8690A, z tego tytułu otrzymał w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód: 16 990 zł
Dochód: 10 711,70 zł
>Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) Umowa o pracę SOSW w Nidzicy: 56 584,98 zł
2) Dieta radnego 15 425 zł
3) Krajowa rada fizjoterapeutów 5 721 zł
Łącznie: 88 442,68 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy Toyota Avensis 2015 r. o wartości 55 000 zł
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Uniwersalny Kredyt Hipoteczny - Bank spółdzielczy w Nidzicy 54 000 zł

JÓZEF KOTWICKI
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 47 270,62 zł
> Mieszkanie o powierzchni 44,04 m2, o wartości 88,500 zł, tytuł prawny: współwłaściciel
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) Umowa o pracę - 47 729,94 zł
2) Inne źródła 600,- zł
3) Dieta - 15 425, 00 zł
Łącznie: 63.754,94 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy Renault Megane 2015 r.
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Kredyt gotówkowy - 38 000 na 36 miesięcy, zakup samochodu, BNP Paribas

WŁADYSŁAW KOWALCZYK
> Zasoby pieniężne – 30.000 zł
> Gospodarstwo rolne indywidualne o pow. 18,5 ha, wartość – 500.000 zł, zabudowane budynkami gospodarczo-garażowymi i budynek mieszkalny, własność, zarobek – 13.810,48 zł

DOCHODY
> Gospodarstwo – 13.810,48 zł
> Renta chorobowa – 11.871,02 zł
> Funkcja sołtysa – 4030 zł
> Inkaso – 2751 zł
Łączne dochody – 32.462,5 zł

MIENIE RUCHOME POWYŻEJ 10.000 ZŁ
> Sam. osobowy marki Volkswagen T4 2.5 TDI z 2002 roku, wartość – 15.000 zł

KRZYSZTOF ŻUKOWSKI
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 1000 zł
> Mieszkanie o powierzchni 64 m2, o wartości 170 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne nieruchomości:
1)Działka budowlana o powierzchni 0,30 ha o wartości 50 000 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) umowa o prace 61 977,60 zł
2) umowa o dzieło 4 230,40 zł
3) dieta Radnego Gminy Nidzica 16 968 zł
Łącznie: 83 176 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
1) Samochód osobowy Subaru Legacy IV 2003 r.
2) Samochód osobowy Subaru Forester 2006 r.
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Kredyt mieszkaniowy kwota 23 283,82 zł, bank PKO S.A.

LESZEK PEPŁOWSKI
>Dom o powierzchni 79 m2, o wartości 235 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne nieruchomości:
1) Działka o powierzchni 0,42 ha o wartości 30 000 zł
2) Działka o powierzchni 0,1192 ha o wartości 33 000 zł
3) Działka o powierzchni 0,17 ha o wartości 33 796 zł
4) Budynek gospodarczy o powierzchni 24 m2 o wartości 9 000 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) ze stosunku pracy 62 083,50 zł
2) dieta z tytułu funkcji radnego 23 559 zł
3) dieta z tytułu pełnienia funkcji sołtysa 5019 zł
Łącznie 90 661,50 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Ford Mondeo 2007 r.
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
PEKAO S.A. w Nidzicy, kredyt hipoteczny na budowę domu w miejscowości Napiwoda. Kwota pozostała do spłaty 77 285,51 zł

LESZEK ŚPIEWAK

> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 17 500 zł
> Papiery wartościowe: akcje spółek notowanie na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie na kwotę 63 877 zł
> Nieruchomości:
1) Niezabudowana działka o powierzchni 0,4855 ha o wartości 90 000 zł
2) Niezabudowana działka o powierzchni 0,1502 ha o wartości 30 000 zł
3) Nieruchomość rolno-leśna działka o powierzchni 2,8015 ha o wartości 125 000 zł
4) Niezabudowana działka o powierzchni 0,3624 ha o wartości 70 000 zł
5) Niezabudowana działka o powierzchni 0,2298 ha o wartości 40 000 zł
6) Niezabudowana działka o powierzchni 0,2013 ha o wartości 38 000 zł
7) Niezabudowana działka o powierzchni 0,1474 ha o wartości 25 000 zł
> Prowadzę działalność gospodarczą: Hossa Nieruchomości Leszek Śpiewak
Działalność gospodarcza (JDG) wpisana do CIDG, osobiście: tak
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości:
Przychód - 170 206,50 zł. Dochód - 96 792,81 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej
> dochód 96 792,81 zł
2)z tytułu ubezpieczenia społecznego z ZUS
> dochód 328,90 zł
3)z tytułu kapitałów pieniężnych
> dochód 114 745,93 zł
4)z tytułu sprzedaży nieruchomości
> dochód 100 000,00 zł
5) dieta radnego 15 425,00 zł
Łącznie: 327.229,64 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy Renault Traffic 1,9d 2003 r. o wartości 10 500 zł
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Kredyt gotówkowy w banku PKO BP S.A. kwota pozostała do spłaty 188 702,02 zł, wysokość raty 3 038,90 zł

MAGDALENA GÓRNECKA
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 3 000 zł
> Mieszkanie o powierzchni 93 m2, o wartości: 152 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) dochody z tytułu zatrudnienia 67 553,86 zł
2) działalność wykonywana osobiście 1 272 zł
3) dieta radnego 16 491 zł
Łącznie: 85 316.86 zł
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
152 000 zł kredyt mieszkaniowy - Bank PKO S.A.

MIECZYSŁAW SZPEJNA
>Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 11 000 zł
>Dom o powierzchni 140 m2, o wartości 300 000 zł, tytuł prawny współwłasność małżeńska
>Inne nieruchomości:
Działka o powierzchni 695 m2 nr 43/2,7, zabudowana dom + garaż blaszany o wartości 30 000 zł
>Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1)Zasiłek przedemerytalny + emerytura 19 222, 39 zł
2) dieta radnego 15 425 zł
Łącznie: 34 647,39 zł

ROBERT STASIUKIEWICZ
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 113 541,90 zł
> Dom o powierzchni 250 m2, o wartości 620 000 zł, tytuł prawny współwłasność małżeńska
> Mieszkanie o powierzchni 36 m2, o wartości: 210 000 zł
> Inne nieruchomości:
1) działka o powierzchni 0,1593 ha zabudowane domem jednorodzinnym o wartości 80 000 zł
2) działka o powierzchni 0,4153 ha o wartości 50 000 zł
> Prowadzę działalność gospodarczą: odczyt liczników elektrycznych u odbiorców, osobiście
Z tego tytułu osiągnąłem w roku ubiegłym przychód i dochód w wysokości 62 122,20 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) dieta radnego - 15 425,00 zł
2) wynajem mieszkania 12 000 zł
Łącznie: 89 547,20 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
1) samochód osobowy Suzuki Grand Vitare 2003 r. - 15 000 zł
2) Volvo V50 2007 r. 12 000 zł
3) Peugeot 508 2012 r. 30 000 zł
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
1) kredyt mieszkaniowy w kwocie 266 641,97 zł BS w Nidzicy
2) kredyt mieszkaniowy w kwocie 95 842,30 zł

WALDEMAR PSZCZÓŁKOWSKI
> Mieszkanie o powierzchni 65 m2, o wartości 130 000 zł, tytuł prawny: właściciel
> Inne nieruchomości
1) Segment w bud. Gos. W cenie mieszkania pow. 15m2, blaszak pow. 7m2, wiata drewniana pow. 26 m, blaszak 1500 zł, wiata 6000 zł, Udział w działce nr 51/4, pow. 0,533 h, udział w częściach wsp. budynku 1/6
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) emerytura 32 236,52 zł
2) dieta radnego 14 979 zł
Łącznie 47 215,52 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy VW Passat 2002 r.
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Pożyczka w PKO BP, kwota wraz z kosztami 20452,43 zł na 36 miesięcy, pożyczka na zakup samochodu, przyczepy samochodowej, koszty leczenia

WALDEMAR PYRACKI
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 6 000 zł
> Mieszkanie o powierzchni 48,7 m2, o wartości: 112 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) Umowa o pracę 68 525,48 zł
2) Dieta radnego 15 425,00 zł
3) Inne dochody 9 174,80 zł
4) ZSZiO w Nidzicy 1619,37 zł
Łącznie: 94 717,67 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Samochód osobowy Peugeot 508 2010 r. Wartość 20 000 zł
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Kredyt BGŻ - 10 000 zł na remont mieszkania

WALDEMAR JAN SŁUPSKI
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 72 000 zł
> Mieszkanie o powierzchni 55,5 m2, o wartości 88 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Mieszkanie o powierzchni 37.51 m2 o wartości 120 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne nieruchomości:
1) Działka rolna 0,05 ha o wartości 500 zł
2) Budynek gospodarczy o powierzchni 16,2 m2
3) udział w części gruntu pod budynkiem o powierzchni 0,01076 ha o wartości 1000zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1) Wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia w Nadleśnictwie Nidzica 61 243, 08 zł
2) Dochód z tytułu pełnienia funkcji radnego 14 823 zł
3) zasiłek chorobowy 4 997,76 zł
Łącznie 81 063,84 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Hyundai Tucson 2018 r.
> Zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł, w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki oraz warunki, na jakich zostały udzielone:
Kredyt hipotetyczny na 280 000,00 zł, 240 rat kredytu wobec BNP Paribas Bank Polska SA

WŁODZIMIERZ KAWECKI
> Mieszkanie o powierzchni 53 m2, o wartości: 120 000 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne nieruchomości:
Działka 0,0856 ha o wartości 132,03 zł, tytuł prawny: współwłasność małżeńska
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1)Emerytura 42 487,60 zł
2)Dieta radnego 16 968 zł
Łącznie: 59.455,60 zł

JAROSŁAW MERGALSKI
> Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej: 35 000,00 zł
> Dom o powierzchni 140 m2, o wartości 450 000 zł, tytuł prawny współwłasność małżeńska
> Inne nieruchomości:
1) Działka pod domem o powierzchni 2759 ar o wartości 50 000 zł
2) Działka o powierzchni 506 m2 o wartości 7 000 zł
3) Działka o powierzchni 509 m2 o wartości 11 000 zł
> Inne dochody osiągane z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć:
1)Radny Rady Gminy Nidzica, sołtys - dieta 19 808 zł
2) Wynagrodzenie w pracy 53 360,52 zł
3) Inne 3 035,00 zł
Łącznie: 76 203, 42 zł
> Składniki mienia ruchomego o wartości powyżej 10 000 zł:
Skoda Superb rok 2009

Jakub Kępa2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5