Wójt Grzegorz Napiwodzki z absolutorium

2021-07-21 18:45:00 (ost. akt: 2021-07-21 18:36:21)

Autor zdjęcia: Krzysztof Żukowski

GMINA JANOWO || Radni rady gminy Janowo podczas ostatniej sesji jednogłośnie udzielili wójtowi Grzegorzowi Napiwodzkiemu wotum zaufania i absolutorium. Radni jednogłośnie zaakceptowali projekty pięciu uchwał.
Sesja rady gminy Janowo odbyła się 20 lipca 2021 roku. Wójt Grzegorz Napiwodzki przedstawił raport o stanie gminy za 2020 rok.

— Raport obejmuje podsumowanie działalności organu wykonawczego, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, realizację uchwał rady gminy, inwestycji, budżetu.

Informacje zawarte w raporcie zostały zebrane od wszystkich jednostek organizacyjnych gminy i od pracowników merytorycznie odpowiedzialnych za ich realizację.

Raport stanowi opis gminy pod względem gospodarki, finansów, organizacji i zarządzania — mówił wójt Grzegorz Napiwodzki.


Przewodnicząca rady podkreśliła, że raport został rzetelnie i przejrzyście przygotowany.

Radni jednogłośnie przyjęli raport. Następnie przystąpiono do procedury zmierzającej do podjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium.

Przedstawiono opinię RIO o przedłożonym przez wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2020 rok, stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, opinię RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej.

Wszystkie opinie były pozytywne. Radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Następnie jednogłośnie udzielili wójtowi Grzegorzowi Napiwodzkiemu absolutorium.


Wójt gminy Grzegorz Napiwodzki podziękował za okazane mu zaufanie i udzielenie absolutorium.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5