Konsultacje nad budżetem obywatelskim rozpoczęte

2020-12-01 16:00:00 (ost. akt: 2020-12-01 14:58:26)
Zarząd powiatu nidzickiego ustalił ostateczną listę propozycji zadań do budżetu obywatelskiego, które zostaną poddane konsultacjom społecznym.
Zarząd Powiatu Nidzickiego na posiedzeniu 30 listopada ustalił ostateczną listę propozycji zadań do poddania konsultacjom społecznym w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Głosowanie trwa do 10 grudnia!

Procedura głosowania:

> Wyboru zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego dokonują mieszkańcy powiatu nidzickiego w głosowaniu jawnym, bezpośrednim i powszechnym.

> Uprawnieni do głosowania są wszyscy mieszkańcy powiatu nidzickiego.

> Każda uprawniona osoba może oddać tylko jeden głos na zgłoszone zadanie z gminy w której mieszka - można wypełnić tylko jedną kartę. W przypadku stwierdzenia oddania głosów przez jedną osobę na więcej niż jedno zadanie wszystkie głosy oddane przez tę osobę uznane zostaną za nieważne.

> Głos oddaje się za pomocą karty do głosowania. Obowiązująca karta do głosowania zamieszczona jest na stronie internetowej www.bip.powiatnidzicki.pl w zakładce Budżet Obywatelski (kartę do głosowania można samodzielnie wydrukować) oraz w siedzibach urzędów, w których można oddać głos.

> Głosowanie, w tym wydawanie kart, odbywa się w godzinach pracy urzędów:

w Starostwie Powiatowym w Nidzicy,
w Urzędzie Miejskim w Nidzicy,
w Urzędzie Gminy w Kozłowie,
w Urzędzie Gminy w Janowie,
w Urzędzie Gminy w Janowcu Kościelnym.


> Wypełnioną kartę do głosowania należy wrzucić do urny w jednym ze wskazanych wyżej miejsc lub wysłać pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Nidzicy, ul. Traugutta 23, 13-100 Nidzica (decyduje data wpływu do Starostwa) w terminie do 10 grudnia 2020 r.

> Karty do głosowania będą weryfikowane pod kątem spełniania wymogów formalnych. Karty wypełnione niewłaściwie, niezawierające wymaganych danych oraz niezawierające zgody na przetwarzanie danych osobowych będą uznane za nieważne.

> W przypadku stwierdzenia oddania głosu przez osoby nieuprawnione, głosy oddane przez te osoby uznane będą za nieważne.

> Ustalanie wyników głosowania polega na zsumowaniu wszystkich ważnych głosów oddanych na każdą propozycję zadań poddanych pod głosowanie.

> Za wybrane do realizacji uznaje się zadania, które uzyskały największą liczbę ważnych głosów, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych na budżet obywatelski.

> Jeśli środki na realizację kolejnego zadania z listy nie będą wystarczające, uwzględnione zostaną pierwsze z następnych zadań na liście, którego koszt nie spowoduje przekroczenia dostępnych środków.

> Informacja o wynikach głosowania podawana będzie do publicznej wiadomości przez Zarząd Powiatu Nidzickiego po podjęciu uchwały w sprawie zatwierdzenia zadań do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego.

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Andrzej #3015666 | 10.10.*.* 3 gru 2020 14:20

  pic na wodę

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 2. To już było #3015330 | 10.10.*.* 2 gru 2020 14:43

  Przegapiłaś

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz

 3. Oco tu chodzi? #3015294 | 10.10.*.* 2 gru 2020 12:59

  Na stronie www.bip.powiatnidzicki.pl brak zakładki Budżet Obywatelski i tym samym karty do głosowania

  Ocena komentarza: warty uwagi (4) odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5