Zaglądamy do portfeli radnych

2020-10-12 12:00:00 (ost. akt: 2020-10-12 11:54:30)
Radni rady gminy Janowo

Radni rady gminy Janowo

Autor zdjęcia: Halina Rozalska

Radni są zobowiązani do składania oświadczeń majątkowych, które zawierają publiczne dane o ich stanie majątkowym. Zajrzałyśmy do oświadczeń radnych rady gminy Janowo. Sprawdź ile mają oszczędności, jakimi samochodami jeżdżą, ile dostają diety radnego.
ALINA JABŁONOWSKA

Zasoby pieniężne — 30.000 zł
Dom o pow. 180m2, wartość — 383.000 zł (współwłasność małżeńska)
Gospodarstwo rolne o pow. 11,07 ha, wartość — 200.000 zł (współwłasność małżeńska)
> rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy
> przychód — 4.765,64 zł
> dochód — 4.765,64 zł
Inne nieruchomości
> budynek mieszkalny o pow. 50 m2, wartość — 75.000 zł
> budynek gospodarczy o pow. 40 m2, wartość — 34.000 zł
DOCHODY
> z gospodarstwa rolnego — 4.765,64 zł
> emerytura — 33.327,34 zł
> UG Janowo — 5.362,02 zł
> dieta radnej — 12.960,00 zł
> łączny dochód — 56.415 zł
Mienie ruchome
> samochód osobowy marki Hyundai z 2029 roku, wartość — 60.000 zł
Zobowiązania pieniężne — brak

ANDRZEJ KRZYKOWSKI
Zasoby pieniężne — brak
Inne nieruchomości
> działka budowlana o pow. 0,1 ha o wartości 8000 zł (na 13 grudnia 2019 zabudowana domem z wiatą garażową w trakcie odbioru przez nadzór budowlany)
> działka o pow. 0,03 ha, wartość — 2320 zł
DOCHODY
> umowa o pracę — 57.390,15 zł
> dieta radnego — 5.904 zł
— łączny dochód — 63.294,15 zł
Mienie ruchome — brak
Zobowiązania pieniężne
> kredyt mieszkaniowy — 162.000 zł, do spłaty na 27 maja 2020 — 143.769 zł
> kredyt konsolidacyjny — 45.000 zł, do spłaty na 27 maja 2020 — 34.800 zł

SŁAWOMIR CIESIELSKI
Zasoby pieniężne — 3.500 zł
Dom o pow. 140 m2, wartość — 250.000 zł (współwłasność)
Gospodarstwo rolne wielokierunkowe o pow. 23,4600 ha, wartość — 700.000 zł
>rodzaj zabudowy — obora, stodoła
> przychód — 125.000 zł
> dochód — 35.000 zł
DOCHODY
> renta zdrowotna — 10.894,70 zł
> WM Izba Rolnicza —941,37 zł
> dieta radnego — 6.480 zł
> z gospodarstwa rolnego — 35.000 zł
> łączny dochód — 53.316,07 zł
Mienie ruchome
> ciągnik rolniczy MF 255 z 1988 roku, wartość — 17.000 zł
Zobowiązania pieniężne
> kredyt w BS — 87.000 zł
> kredyt na zakup ziemi— 59.499,19 zł

ŻANETA DUNAJSKA MARCJANIK
Zasoby pieniężne — 30.000 zł
Mieszkanie o pow. 24,79 m2, wartość — 80.000 zł (współwłasność)
Inne nieruchomości
> działka rolna o pow. 1,2300 ha, wartość — 35.000 zł (współwłasność)
DOCHODY
> dieta radnej — 5.544 zł
> gospodarstwo rolne — 3.339,45 zł
> przychód z tytułu odstąpienia z funduszu gwarancyjnego — 1538,47 zł
> łączny dochód — 10.421,92 zł
Mienie ruchome
> samochód osobowy marki Opel Astra z 20212 roku
Zobowiązania pieniężne — brak


JOANNA DYMKOWSKA
Zasoby pieniężne — brak
Dom o pow. 120 m2, wartość — 170.000 zł (współwłasność)
Mieszkanie o pow. 36 m2, wartość — 240.000 zł (współwłasność)
Inne nieruchomości
> działka o pow. 0,04 ha, wartość — 5.000 zł
Działalność gospodarcza: sklep przemysłowy
> przychód — 142.689,23 zł
DOCHODY
> dieta radnej — 6.318 zł
> przychód z działalności gospodarczej — 142.689,23 zł
> łączny dochód — 149.007,23 zł

Mienie ruchome
> samochód osobowy marki Mazda 5 z 2006 roku
Zobowiązania pieniężne
> kredyt mieszkaniowy w kwocie — 194.292,06 zł

MIROSŁAW KŁODOWSKI
Zasoby pieniężne — brak
Dom o pow. 110 m2, wartość — 150.000 zł (współwłasność małżeńska)
Mieszkanie o pow. 43 m2, wartość — 200.000 zł (współwłasność małżeńska)
Inne nieruchomości
> działka rolna o pow. 1,5 ha, wartość — 20.000 zł (współwłasność małżeńska)

DOCHODY
> emerytura — 32.890,96 zł (brutto)
> działalność wykonywana osobiście — 851,20 zł (brutto)
> dieta radnego — 624 zł
> łączny dochód — 34.366,16 zł
Mienie ruchome — brak
Zobowiązania pieniężne — brak

TOMASZ KRYSIAK
Zasoby pieniężne — brak
DOCHODY
> z tytułu pracy — 31.811,13 zł
> EZG Działdowszczyzna — 1335,04 zł
> dieta radnego — 5494,50 zł
> dopłaty bezpośrednie — 38.007,49 zł
> łączny dochód — 76.648,34 zł
Mienie ruchome
> samochód osobowy marki Audi ASO5 z 1998 roku, wartość — 4.000 zł
Zobowiązania pieniężne — brak

WIOLETTA LEWANDOWSKA
Zasoby pieniężne — brak
Mieszkanie o pow. 35,67 m2, wartość — 45.000 zł
DOCHODY
> wynagrodzenie za pracę — 23.629,96 zł
> dieta radnej — 5.544 zł
> łączny dochód — 29.173,96 zł
Mienie ruchome — brak
Zobowiązania pieniężne
> kredyt mieszkaniowy — 45.000 zł, do spłaty — 404539,09 zł

BOŻENA MAJEWSKA
Zasoby pieniężne — brak
Dom o pow. 200 m2, wartość — 250.000 zł (współwłasność)
Gospodarstwo rolne wielotowarowe o pow. 34,2636 ha, wartość —300.000 zł
> rodzaj zabudowy - zagrodowa
> przychód — 110.000 zł
> dochód — 30.000 zł
— działalność gospodarcza- usługi rolnicze i komunalne
> przychód — 24.350,000 zł
DOCHODY
> dieta radnej —5.791,50 zł
> dieta z tytułu pełnienia obowiązków społecznych — 200 zł
> z działalności gospodarczej — 24.350,00 zł
> z gospodarstwa rolnego — 30.000,00 zł
> łączny dochód — 60.341,50 zł
Mienie ruchome
> maszyny rolnicze
> samochód osobowy marki Volkswagen Passat z 2002 roku
> samochód osobowy marki Suzuki Grand Witara z 2008 roku
Zobowiązania pieniężne
> pożyczka — 1680 zł
> kredyt obrotowy — 3.400 zł
> kredyt na zakup ciągnika — 150.000 zł

KRZYSZTOF PISARSKI
Zasoby pieniężne — 92.201,33 zł
Inne nieruchomości
> działka budowlana o pow. 0,44ha, wartość — 98.000 zł (dom w budowie)
> działka rolna o pow. 0,85 ha, wartość 25.000 zł
> las o pow. 0,65 ha, wartość — 30.000 zł
DOCHODY
> SP Janowo — 51.778,41 zł
> dieta radnego — 5544 zł
> działalność wykonywana osobiście — 400 zł
— łączny dochód — 57.722,41 zł
Mienie ruchome
> samochód osobowy marki Peugeot 307 z 2008 roku
> samochód osobowy marki Opel Marina z 2007 roku
> samochód osobowy marki Ford C-Max z 2012 roku
> ciągnik rolniczy z 1989 roku
Zobowiązania pieniężne
> kredyt hipoteczny na budowę domu — 310.077,52zł

ALINA SKŁODOWSKA
Zasoby pieniężne — brak
Mieszkanie o pow. 80m2, wartość — 50.000 zł
DOCHODY
> renta — 14.945,16 zł
> dieta — 6048,00 zł
> łączny dochód — 20.993,16 zł
Zobowiązania pieniężne — brak
Mienie ruchome — brak

ZBIGNIEW SMOLARCZYK
Zasoby pieniężne — 3.570 zł
Dom o pow. 85,93 m2, wartość — 200.000 zł (współwłasność majątkowa)
Inne nieruchomości
> działka budowlana o pow. 0,1375 ha, wartość — 5000 zł
DOCHODY
> zatrudnienie — 76.461,78 zł (przychód)
> dieta radnego — 5914 zł
> łączny dochód — 82.375,78 zł
Mienie ruchome — brak
Zobowiązania pieniężne
> pożyczka 10.000 zł, do spłaty — 6,800 zł

ZUZANNA ŚWIDERSKA
Zasoby pieniężne — 10.000 zł (współwłasność)
Dom o pow.124m2, wartość — 130.000 zł
Gospodarstwo rolne o pow. 23,06 ha (udział 1/8), wartość — 600.000 zł
> rodzaj zabudowy: zagrodowa
Inne nieruchomości
> działka rolna o pow. 23,06 ha, budynek gospodarczy o pow. 1068 m2, wartość — 1.253.000 zł
DOCHODY
> wynagrodzenie za pracę — 34.211,82 zł
> dieta radnej — 5.412,00 zł
> łączny dochód — 39.625,82 zł
Mienie ruchome
> samochód osobowy marki Audi A6C5
> maszyny rolnicze
Zobowiązania pieniężne
> kredyt na remont domu— 220.000 zł

DARIUSZ WÓJTÓW
Zasoby pieniężne — 8.900 zł
Mieszkanie o pow. 60 m2, wartość — 120.000 zł
DOCHODY
> zatrudnienie — 34.015,12 zł
> dieta radnego — 5.907 zł
> sołectwo — 151,84 zł
> łączny dochód — 40.073,96 zł
Mienie ruchome — brak
Zobowiązania pieniężne
> rok - linia — 2.500 zł

MARCIN ZBYSZYŃSKI
Zasoby pieniężne — 64.200 zł
Dom o pow. 170 m2, wartość — 400.000 zł (1/8 własności)
Gospodarstwo rolne: produkcja roślinna, pow. 37,98 ha, wartość — 800.000 zł
> rodzaj zabudowy obora (1/8 własności), obora (własność), magazyn, garaż
> dochód — 27.695,17 zł
Inne nieruchomości
> powierzchnia 25,69ha (1/8 własności), wartość — 500.000 zł

Dochody
> z gospodarstwa rolnego — 27.695,17 zł
> dieta radnego — 5.494,50 zł
> łączny dochód — 33.189,67 zł
Mienie ruchome — brak
Zobowiązania pieniężne
> kredyt na zakup gruntów rolnych — 200.000 zł, do spłaty — 147.400 zł

Halina Rozalska2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5