Leśnicy – Leśnikom

2020-09-13 10:00:00 (ost. akt: 2020-09-11 15:14:36)
Leśnicy oddają hołd

Leśnicy oddają hołd

Autor zdjęcia: Jan Domańński

W bieżącym roku minęła 80 rocznica tragedii jaka spotkała nasz naród, polskich żołnierzy, obywateli, którzy zostali zamordowani przez NKWD w Katyniu, Charkowie, Twerze, Kijowie oraz z bardzo dużym prawdopodobieństwem w Kuropatach pod Mińskiem.
Trudny okres pandemii nie pozwala w sposób bardziej uroczysty upamiętniać tych, którzy na tę pamięć zasługują, a dotychczas o nich zapomniano. Dlatego też z wielką radością przyjęta została informacja, że na wniosek Rodziny Katyńskiej w Olsztynie, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie podjęła decyzję, aby upamiętnić, w ramach Programu Katyń…Ocalić od Zapomnienia, 106 leśników i drzewiarzy ofiar zbrodni katyńskiej. Uczczono w ten sposób również 75 rocznicę powstania regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych na Warmii i Mazurach. W poprzednich latach takie uroczystości odbywały się m.in. w Nadleśnictwie Celestynów na Mazowszu, w rezerwacie w Wierzchlesie - toruńska Dyrekcja Lasów Państwowych, Nadleśnictwo Oleszyce - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie. Warmia i Mazury o swoich braciach leśnikach i drzewiarzach też nie zapomniała!

„Leśnicy- Leśnikom” - pod tym hasłem zorganizowano 4 sierpnia w Orzechowie w gminie Olsztynek - Nadleśnictwo Nowe Ramuki, z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa, uroczystość posadzenia Dębów Pamięci. Wcześniej w zabytkowym kościele odbyła się msza święta koncelebrowana przez Arcybiskupa Warmińskiego Józefa Górzyńskiego. Wieś Orzechowo leżąca w otoczeniu lasów i jezior, w której na co dzień panuje niezmącona cisza, otrzymała nowych „lokatorów”- Dęby Pamięci, które przypisane są 106 leśnikom i drzewiarzom, w tym Adamowi Loretowi- Pierwszemu Naczelnemu Dyrektorowi Lasów Państwowych, zamordowanemu przez NKWD, aresztowanemu w Nalibokach w Puszczy Nalibockiej na Grodzieńszczyźnie. Jest to ofiara tzw. Listy Białoruskiej.

Oni też byli żołnierzami i służyli Polsce. W uroczystości, gdzie asystę wojskową wraz ze sztandarem dali żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej, uczestniczyli przedstawiciele dowództwa 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej w Olsztynie, 15 Brygady Wojsk Zmechanizowanych w Giżycku, 4 W-M WOT, Policji, władze naczelne Lasów Państwowych w Warszawie i Olsztynie, leśnicy z Warmii i Mazur z pocztem sztandarowym, władze województwa, powiatu olsztyńskiego i gminy Olsztynek, członkowie Rodziny Katyńskiej w Olsztynie. Po posadzeniu Dębów złożono urnę z ziemią z Cmentarzy Wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Kijowie- Bykowni i Kuropatach, przywiezioną przez członków Rodziny Katyńskiej oraz odsłonięto Pomnik. Po Apelu Pamięci, odśpiewano Hymn Polski, złożono kwiaty oraz zapalono znicze.

Od uczestniczącej w uroczystości pani Sabiny Mazurek z 4 W-m Brygady WOT usłyszałem: Dla mnie to piękne, wyjątkowe miejsce, wybrane dla upamiętnianych leśników, jest dla nich jak przedsionek do Nieba. Wyjątkowe słowa! A szum drzew, śpiew ptaków, nocne wizyty mieszkańców lasu niech przypominają braci leśnej ich wcześniejsze spotkania z piękną polską przyrodą.

Pragnę wymienić chociaż niektórych leśników, których upamiętniono w Orzechowie: porucznik Adam Loret- naczelny dyrektor Lasów Państwowych, Adam Gorzkowski - wachmistrz, leśniczy Leśnictwa Bór, nadleśnictwo Ostróg n. Horyniem, Włodzimierz Aleksander Leszczyński – inspektor w Dyrekcji Lasów Państwowych w Łucku, Witold Józef Myśków - inspektor- komisarz ochrony lasów w Dyrekcji Lasów Państwowych we Lwowie, ppor. sap. rez. Emil Jan Nowak- nadleśniczy w Nadleśnictwie Zielenica- w DLP Lwów, kpt. piech. rez. Tadeusz Adam Schwetz- nadleśniczy Nadleśnictwa Jabłonica- DLP Lwów, kierownik Wydziału Użytków Ubocznych w Dyrekcji Lasów we Lwowie, ppor. kawalerii Tadeusz Wolski, leśniczy w Leśnictwie Wierzchów, Nadleśnictwo Rafałówka, pow. Sarny, Kazimierz Agopsowicz-i nż. leśnik, prawnik, właściciel Pysznicy, gdzie uruchomił tartak parowy, Eustachy Juliusz Barański - ziemianin, leśnik. W 1931 roku był członkiem polskiego zespołu strzeleckiego, który w konkurencji „strzelanie do jelenia” zdobył mistrzostwo świata, Włodzimierz Walery Barański - brat Eustachego, inż. leśnik właściciel majątku Siemiginów, członek Myśliwskiego Towarzystwa Lisowskiego (najstarszego na ziemiach polskich stowarzyszenia łowieckiego), ppor. rez. Julian Marian Michał Ścibor – Rylski, inż. leśnik, por. rez. Henryk Franciszek Amrogowicz- pracował jako geodeta w lasach pow. Równe. Od IV 1919 walczył na froncie, a po zdobyciu bolszewickiego pociągu pancernego nazwanego „Piłsudczyk-Szeroki” został jego dowódcą, następnie był dowódcą pociągu pancernego „Śmierć”. Od 1933 do IX 1939 wójt gminy Kołki, pow. Łuck, Jan Kabziński - inż. leśnik, agronom, wł. majątku Turzysk, gm. Kowel, plutonowy rez. Zygmunt Kacperowski, ur. w Mławie - leśnik w pow. Łuck, żołnierz 13 Dywizji Piechoty porucznik rezerwy Władysław Cichura - inżynier geodeta, zatrudniony jako przysięgły geodeta w Zarządzie Lasów Państwowych w Pińsku, Ignacy Liberowicz - dyrektor Oddziału Państwowej Agencji Drzewnej PAGED w Łucku, Eugeniusz Sawicki, ur. Miłostów - inżynier leśnik, pracował w majątku Telatycze (na Podlasiu), Nadleśnictwo Grodno, syn Generała brygady Jana Sawickiego, którego NKWD zamęczyło w swoich więzieniach w 1940 roku.

Darz Bór!
Cześć Ich Pamięci!

Chociaż w ten sposób warto przypomnieć poległych i zamordowanych oddanych Polsce obrońców naszej Ojczyzny- a jednocześnie podziękować leśnikom za przekazywane od wielu lat dęby dla upamiętnianych ofiar zbrodni katyńskiej. Darz Bór!

Jan Domański, członek Stowarzyszenia Rodzina Katyńska2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5