Na razie w powiecie nidzickim nie ma zwolnień grupowych

2020-06-12 16:00:00 (ost. akt: 2020-06-12 17:07:45)

Autor zdjęcia: Halina Rozalska

GOSPODARKA|| W maju 2020 roku zarejestrowano 112 osób bezrobotnych. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 71 osób, w tym 45 z powodu podjęcia pracy.
Na dzień 31 maja 2020 r. w powiecie nidzickim zarejestrowanych było 857 osób bezrobotnych, w tym 491 kobiet (57,3%). W maju 2020 roku zarejestrowano 112 osób bezrobotnych.

Rejestracja osób bezrobotnych dotyczyła głównie osób poprzednio pracujących. W tym samym okresie z ewidencji bezrobotnych wyłączono 71 osób, w tym 45 z powodu podjęcia pracy.

W porównaniu do końca kwietnia 2020 roku odnotowano wzrost liczby zarejestrowanych bezrobotnych o 41 osób. Jak zapewnia dyrektor PUP Aleksandra Nowogórska, do Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy nie wpłynęły informacje o planowanych zwolnieniach grupowych w 2020 roku. Za to przedsiębiorcy chętnie korzystają z różnego rodzaju wsparcia.

— Od 2 kwietnia do 5 czerwca do Powiatowego Urzędu Pracy w Nidzicy wpłynęło ogółem 1204 wniosków przedsiębiorców o udzielenie wsparcia w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych na łączną kwotę 7.886.208,21 zł — mówi Aleksandra Nowogórska.

O pożyczkę na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej wpłynęło 1.034 wniosków. Spośród nich dotychczas rozpatrzono 1.029 wniosków, w tym 948 pozytywnie.

Wypłacona kwota wsparcia w ramach tego instrumentu to 4.738.000,00 zł. Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców – 63 wniosków. Spośród nich dotychczas rozpatrzono 54 wnioski w tym 46 pozytywnie.

— Ogółem dofinansowaniem objęto wynagrodzenia 460 pracowników, a wypłacona kwota wsparcia w ramach tego instrumentu to 891.945,99 zł — mówi Aleksandra Nowogórska.

Na dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej złożono 106 wniosków. Dotychczas rozpatrzono 95 wniosków, a wypłacona kwota wsparcia w ramach tego instrumentu to 116.480,00 zł. Na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,wpłynął ja na razie tylko 1 wniosek, który został rozpatrzony negatywnie.
roz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5