Czy doszło do przestępstwa?

2020-02-01 16:00:00(ost. akt: 2020-02-03 14:44:57)

Autor zdjęcia: Archiwum GO

Sprawa realizacji i rozliczenia umowy na remont budynku w Kozłowie przy Nidzickiej 6 zajmują się organy ścigania. O możliwości popełnienia przestępstwa informuje również komisja doraźna rady gminy, która tę sprawa badała.
Sprawa rozliczenia remontu i przebudowy budynku przy ul. Nidzickiej 6 w Kozłowie stanęła na sesji rady gminy jeszcze poprzedniej kadencji. Na wniosek Henryka Marona, współwłaściciela nieruchomości, została powołana komisja doraźna rady gminy Kozłowo, która została zobowiązana do wyjaśnienia rozliczenia finansowego remontu i przebudowy budynku, na który gmina dostała pieniądze w kwocie prawie 300.000 złotych z ówczesnej Agencji Nieruchomości Rolnych obecnie KOWR-u.

Pan Henryk twierdzi, że remont nie został przeprowadzony zgodnie z kosztorysem, który przygotowała gmina. Jako współwłaściciel zażądał przedstawienia dokumentów z wydatkowania tej kwoty, co za nią zrobiono, jakie materiały zostały zakupione.

Sprawą zajęła się doraźna komisja, która była powoływana dwoma uchwałami rady gminy Kozłowo. Po raz pierwszy uchwałą z 31 lipca 2018 roku. Jej zadaniem było zbadanie sposobu przeprowadzenia i rozliczenia remontu nieruchomości położonej w Kozłowie przy ul. Nidzickiej 6 i przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w celu sprawdzenia wykonanych prac ze stanem faktycznym.

Komisja miała zakończyć pracę po przedłożeniu na piśmie sprawozdania z działalności. Ponieważ prace komisji przedłużały się ze względu na terminy otrzymywania poszczególnych dokumentów, powołano ją ponownie uchwałą rady gminy z 7 lutego 2019 roku, po wyborach samorządowych w 2018 roku. Określono w tej uchwale takie same zadania i nowy termin złożenia sprawozdania na 31 grudnia 2019 roku.

Komisja doraźna rady gminy Kozłowo zakończyła pracę. W wypracowanym stanowisku komisji czytamy: Komisja doraźna nie uzyskała dokumentów, które mogłyby jasno określić zakres wykonanych prac remontowo-budowlanych oraz rozliczeń finansowych z nimi związanych. Rozmowy z osobami mającymi udział w badanej sprawie nic nie wniosły do prac Komisji. Komisja doraźna wnioskuje do Rady Gminy w Kozłowie o podjęcie działań prawnych celem wyjaśnienia sprawy. Zarządzanie środkami publicznymi musi być transparentne, uwierzytelnione w dokumentacji, której jak się okazało nie ma. Należy też wskazać osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie remontu i jego rozliczenie finansowe.

Należy wskazać również osoby odpowiedzialne za archiwizację dokumentacji.
Komisja wskazuje zbadanie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie jako podmiotu odpowiedzialnego za przedmiotowe rozliczenie remontu ww. budynku. W tym celu Komisja wnioskuje o:

1. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przy wydatkowaniu środków na remont nieruchomości położonej przy ul. Nidzickiej 6 w Kozłowie przekazanych przez Agencję Nieruchomości Rolnej (obecnie KOWR) oraz przekazanie dokumentacji po likwidacji ZGKiM w Kozłowie.

2. Wystąpienie do Wójta Gminy Kozłowo z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w celu ustalenia osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie remontu i jego rozliczenia oraz archiwizację dokumentów pod kątem prawidłowego wywiązywania się z obowiązków służbowych. Stanowisko podpisane zostało przez przewodniczącą komisji Marzenę Sobczak.
Nam na podstawie dokumentów zgromadzonych przez pana Marona udało się ustalić, że 21 października 2011 roku gmina Kozłowo podpisała z ówczesną Agencją Nieruchomości Rolnych, umowę na wykonanie remontu budynku przy ul. Nidzickiej 6, a rozliczyła prace budowlane 30 grudnia 2011 roku, wystawiając 2 faktury na kwotę 297.980,31 zł. Jedynym poświadczeniem rozliczenia remontu są 2 faktury wystawione dla gminy Kozłowo 30 grudnia 2011 roku przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie. Jedna z nich opiewa na kwotę 194.074,08 złotych za remont pomieszczeń budynku przy ul. Nidzickiej 6, lokale 11 i 5 oraz druga na kwotę 103.909,23 zł za remont pomieszczeń - roboty dodatkowe. 29 grudnia 2011 roku został sporządzony protokół odbioru częściowego, na podstawie którego rozliczono dotację. Remont przeprowadzał Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kozłowie, który został później zlikwidowany.

Na zapytania prasowe skierowane do KOWR w Olsztynie o prawidłowość rozliczenia przeprowadzonego remontu otrzymaliśmy następującą odpowiedź podpisaną przez Karinę Stemporzycką, głównego specjalistę Wydziału Finansowo-Księgowego i Windykacji Sekcja Finansowo - Księgowa KOWR Olsztyn: Odpowiadając na wiadomość z dnia 7 listopada 2019 roku, dotyczącą umowy nr 06/2011 z dnia 21.10.2011 roku, którą Gmina Kozłowo podpisała z byłą Agencją Nieruchomości Rolnych informuję, że aktualnie sprawę realizacji umowy i jej rozliczenia badają organy ścigania, dlatego też Oddział, do czasu zakończenia postępowania nie będzie zajmował stanowiska w tej sprawie.

roz

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Ratunek dla świata #2860783 | 188.147.*.* 2 lut 2020 16:06

    02.02.2020 r. godz. 19, Olsztyn, kościół na Nagórkach - Adoracja Najświętszego Sakramentu. Jezus czeka na Ciebie.

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  2. czyzby #2860677 | 89.228.*.* 2 lut 2020 11:26

    jakis dil w pgr-ze, pewnie jakis idiota uwierzyl w swoj geniusz i przygarnal

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-3) odpowiedz na ten komentarz

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5