Radni gminy Kozłowo uchwalili budżet na 2020 rok

2020-01-03 19:00:00(ost. akt: 2020-01-03 11:09:50)
GMINA KOZŁOWO|| Radni podczas ostatniej sesji przy dwóch głosach przeciw i dwóch głosach wstrzymujących, uchwalili budżet gminy Kozłowo na 2020 rok.
Radni gminy Kozłowo na ostatniej sesji rady gminy, która odbyła się 18 grudnia, z dużym zainteresowaniem wysłuchali informacji przewodniczącego Ekologicznego Związku Gmin Działdowszczyzna Kazimierza Kordeckiego, który poinformował radnych o nowych zasadach odbioru śmieci.

Następnie radni uchwalili budżet gminy na 2020 rok. Projekt uchwały przedstawił skarbnik gminy Piotr Radziewicz. Rada została zapoznania z opiniami komisji finansów oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej.

Obie opinie były pozytywne. Nad projektem uchwały podczas sesji nie było dyskusji. Uchwała została przyjęta przy 2 głosach przeciw i 2 głosach wstrzymujących się. Wójt Marek Wolszczak podziękował radnym za pozytywne przegłosowanie, podkreślając, że bardzo trudno było budżet na 2020 rok spiąć.

Radni jednogłośnie przyjęli stanowisko rady gminy w sprawie sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w którym czytamy m.in.: "W związku z pogarszającą się sytuacją finansową jednostki samorządu terytorialnego jaką jest Gmina Kozłowo, Rada Gminy w Kozłowie domaga się podjęcia przez rząd RP pilnych działań zmierzających do zapewnienia rekompensaty utraconych dochodów oraz zapewnienia źródeł pokrycia gwałtownie rosnących wydatków budżetu naszej gminy."

W budżecie gminy planuje się:

Dochody ogółem - 30.120.917,00 zł
w tym:
dochody bieżące - 30.020.917,00 zł
dochody majątkowe - 100.000,00 zł

Wydatki ogółem - 29.872.524,00 zł
w tym:
wydatki bieżące - 29.200.183,00 zł
wydatki majątkowe - 672.341,00 zł
spłata rat kredytów długoterminowych - 710.000,00 zł

Nadwyżka - 248.399,00 zł, która w całości zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Dochody
- własne - 6.091.232,00 zł
- dotacje celowe - 11.386.122,00 zł.
w tym:
> na zadania własne - 548.696,00 zł
> na zadania zlecone - 10.837.426 zł
> subwencje - 12.643.563 zł

Wydatki bieżące: 29.200.183 zł
w tym:
> na wynagrodzenia i pochodne - 11.022,562 zł
> dotacje - 2.211.293 zł
> świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.807.338 zł
> na realizację zadań statutowych - 4.833.906 zł
> na poręczenia i gwarancje udzielane przez j.s.t. - 21.663 zł
> wydatki na obsługę długu - 240.000,00 zł
> wydatki na programy - 63.421,000 zł

Wydatki majątkowe - 672.341,00 zł
w tym:
> inwestycje - 433.450,00zł
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami - 10.837.426 zł.

W dziale oświata i wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie - 9.119.736,00 zł, które obejmują:
> wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7.2014.666 zł
> odpis na ZFŚS dla nauczycieli i obsługi - 297.858,00 zł
> na dodatki wiejskie i BHP - 303.163,00 zł
> dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 36.277 zł
> zasiłki zdrowotne dla nauczycieli - 13.603,00 zł
> dowożenie dzieci do szkół - 330..000,00 zł
> dożywianie uczniów - 170.00,00 zł
> zakup energii - 331.500,00 zł
> pozostałe wydatki (zakup materiałów wyposażenia, ubezpieczenia, delegacje, zakup usług pozostałych, zakup usług remontowych i inne - 432.669,00 zł

roz


Komentarze (4) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Rbotnik #2844912 | 88.199.*.* 6 sty 2020 12:49

  Zapierdzielam ja robot i z budżetu gminy nie dostałem podwyżki jak uprzywilejowana kasta nauczycielska. Coś w tym kraju szwankuje !

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 2. Myslacy #2844575 | 83.31.*.* 5 sty 2020 08:07

  Na oswiate jest subwencja. OBOWIAZKIEM GMINY JEST DOPLACAC DO OSWIATY. TAK JEST W calej Polsce. Doplata gminy jest mniejsza niz wynosi roczne utrzymanie rady.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz

 3. Radny #2844264 | 37.47.*.* 4 sty 2020 14:09

  Nie jest łatwo jak czytamy gazety i oglądamy wiadomości samorządom ustalić budżety w tym roku. Wydatki na edukację rujnują gminy i powiaty. Gratuluję że się wam udało.

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

  1. gość #2844005 | 37.47.*.* 3 sty 2020 19:27

   czyli kto teraz odbiera odpady Dzialdowszczyzna czy ekotrans

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5