Wyższe podatki w gminie Janowiec Kościelny

2019-12-11 19:00:00 (ost. akt: 2019-12-11 14:20:53)

Autor zdjęcia: Zuzanna Leszczyńska

JANOWIEC KOŚCIELNY II 28 listopada odbyła się X sesja rady gminy, podczas której radni uchwalili wyższe podatki od gruntów i nieruchomości oraz środków transportowych.
Druhowie OSP dostaną wyższy ekwiwalent pieniężny za akcje ratownicze. Na ostatniej sesji rady gminy radni uchwalili nowe podatki, które będą obowiązywały od stycznia 2021 roku.

Roczna wysokość stawek podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 0,94 zł od 1 m2 powierzchni
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych — 4,80 zł od 1 ha powierzchni
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,30 zł od 1m2 powierzchni.

2. od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych — 0,73 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 22,13 zł od 1m2 powierzchni użytkowej
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 11,18 zł od powierzchni użytkowej
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 5,16 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej
— w tym:
- letniskowych — 8,05 zł od 1m2 powierzchni użytkowej.

Uchwalono również stawkę podatku od środków transportowych o 3% wyższą w stosunku do stawki poprzedniej oraz podstawę obliczenia podatku rolnego w kwocie 56,00 zł za 1dt.
Członkom OSP podniesiono stawkę do 14 zł za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej. Za udział w szkoleniach druhowie będą dostawać 5 złotych za godzinę.
Radni dokonali także zmian w budżecie gminy na 2019 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2039.


fot. archiwum
fot. Radni rady gminy uchwalili nowe podatki

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5