Reforma edukacji staje się faktem

2017-02-24 07:00:00(ost. akt: 2017-02-23 09:16:49)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: archiwum

Rząd konsekwentnie wprowadza reformę edukacji. W styczniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo oświatowe. W lutym minister Zalewska podpisała rozporządzenie, a samorządy dostosowują sieć szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
Od września struktura organizacyjna szkoły podstawowej obejmie klasy I-VIII. W przypadkach uzasadnionych miejscowymi warunkami, mogą być tworzone szkoły podstawowe obejmującymi klasy I-II lub I-IV.


W Nidzicy od 1września 2017 roku planuje się funkcjonowanie 6 szkół podstawowych ośmioletnich (3 w Nidzicy i po 1 w Łynie, Napiwodzie i Rączkach). W Szkole Podstawowej nr 1 będą zorganizowane oddziały mistrzostwa sportowego, w Szkole Podstawowej nr 2 oddziały integracyjne, a w Szkole Podstawowej nr 3 oddziały sportowe. Podobnie jak w ubiegłych latach w gminnych szkołach będą realizowane innowacje pedagogiczne, które pozwolą na rozwój dzieci i młodzieży. „Dwójka” zaproponuje m.in. dodatkowe zajęcia z fizyki, matematyki czy biologii, „Trójka” poszerzy ofertę językową, a „Jedynka” postawi na sport. Ostateczną decyzję w sprawie sieci podejmie na najbliższej sesji Rada Miejska.

Głos rodziców najważniejszy

Powyższa propozycja sieci to efekt konsultacji burmistrza Nidzicy z dyrektorami szkół, mieszkańcami, Związkiem Nauczycielstwa Polskiego, radnymi. Rodzice uczniów szkół w Łynie, Rączkach i Napiwodzie jednogłośnie opowiedzieli się za powstaniem na ich terenie szkół ośmioklasowych. Burmistrz Jacek Kosmala zwrócił uwagę na duże koszty wprowadzenia zmian, ale jednocześnie zapewnił, że głos mieszkańców jest dla niego najważniejszy i wspólnie z Radą Miejską podejmą działania, by dzieci w gminie Nidzica uczyły się w nowoczesnych szkołach.


— Nie wszystko się nam samorządowcom w tej reformie podoba, ale skoro stała się faktem należy tak te zmiany wprowadzić, by realizując założenia resortu edukacji nie roztrwonić dotychczasowych osiągnięć. Nie będziemy niczego burzyli, a jedynie dostosowywali do obecnych warunków — mówi burmistrz. Dyrektorzy szkół wiejskich podczas spotkań z burmistrzem i rodzicami zapewniali, że zarządzane przez nich placówki są dobrze przygotowane do reformy.


Finansowanie zadań oświatowych

Żadna z reform nie ma szansy powodzenia, jeśli nie pojawią się na jej realizację odpowiednie środki. Minister Edukacji Narodowej określiła w rozporządzeniu warunki realizacji podstawy programowej z poszczególnych przedmiotów. Cieszą takie formy realizacji jak wycieczki do teatru, parków narodowych, filharmonii czy doprecyzowanie wyposażenia pracowni np. do muzyki, plastyki, chemii, fizyki.

Obawy samorządowców o finansowanie tych zmian rozwiał Warmińsko – Mazurski Wicekurator Oświaty Zbigniew Cybulski, który podczas spotkania w nidzickim ratuszu zapewnił, że wszystkie pojawiające się zadania będą finansowane przez rząd.


W tym roku rusza budowa sali gimnastycznej w Łynie, wiosną powstanie boisko przy szkole podstawowej w Rączkach. Trwają też prace nad projektem budowy sali gimnastycznej w Napiwodzie i bieżni przy Zespole Szkół nr 1.

By reforma oświaty zakończyła się sukcesem niezbędne jest właściwe przygotowanie kadry pedagogicznej. W budżecie szkół na 2017r. zabezpieczono odpowiednie środki na doskonalenie nauczycieli i kadry kierowniczej. To m.in. od pracy dyrektorów, od ich umiejętności przekonywania nauczycieli do zmian, od skuteczności sprawowanego nadzoru przez kontrolę, ewaluację, ale i wspomaganie zależy efektywność pracy szkół i przedszkoli.

Aktualne prace w MEN

Resort edukacji w chwili obecnej pracuje przede wszystkim nad ustawą o finansowaniu zadań oświatowych. — Bardzo nam się podoba propozycja, by subwencja naliczana była nie tylko na ucznia, ale również na oddział. Domagaliśmy się tego od lat — mówi Jacek Kosmala. — Sugerujemy również, by wysokość finansowania zadań oświatowych uzależniona była od zamożności gminny. Proponowany model finansowania może się podobać, ale jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Zobaczymy jakie kwoty zaproponuje MEN — dodaje.

Zmian należy się spodziewać również w statusie zawodowym nauczycieli. W gminie Nidzica średni wiek nauczyciela przekracza 49 lat. W bieżący roku ponad 30 pedagogów nabywa prawo do świadczenia kompensacyjnego. Trzeba się spodziewać, że wkrótce nastąpi wymiana pokoleniowa w gminnej oświacie i może nastąpić to znacznie wcześniej niż planowano, bo do kontynuowania pracy w zawodzie będą zniechęcały niekorzystne wskaźniki w przeliczaniu emerytury.

Centrum Usług Wspólnych w Nidzicy2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5