Zanim odpalisz fajerwerki - przeczytaj!

2019-12-31 14:00:00 (ost. akt: 2019-12-31 12:14:13)
ilustracja do treści

ilustracja do treści

Autor zdjęcia: Karol Wrombel

Nieumiejętne obchodzenie się z petardami i fajerwerkami, każdego roku jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. Pamiętajmy o zachowaniu bezpieczeństwa przy odpalaniu fajerwerków a przede wszystkim o rozsądku i rozwadze. Zabawa taka może nas także drogo kosztować, bowiem oprócz 31 grudnia i 1 stycznia obowiązuje zakaz ich używania.
W jedną noc sylwestrową odpalamy więcej fajerwerków niż przez cały rok. W tym czasie na terenie Unii Europejskiej dochodzi do kilkuset poparzeń, zranień i pożarów, a nawet wypadków śmiertelnych. Przyczyną większości jest niewłaściwe użytkowanie fajerwerków i nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Statystyki jednoznacznie wskazują, że nieumiejętne obchodzenie się z nimi jest przyczyną wielu nieszczęśliwych wypadków. 80 proc. ofiar stanowią mężczyźni w wieku 19-50 lat. Najczęstsze obrażenia to oparzenia i skaleczenia głowy i rąk, urazy oczu i uszkodzenia słuchu.

Przypominamy, że używanie w miejscach lub obiektach publicznych petard oraz innych materiałów pirotechnicznych jest zabronione i zagrożone karą grzywny. Zakaz ten nie obowiązuje w dniach 31 grudnia i 1 stycznia, jak również podczas imprez okolicznościowych po uzyskaniu zgody właściwego terytorialnie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Mając powyższe na uwadze przypominamy:

1. Sprzedaż petard i fajerwerków jest dozwolona tylko osobom pełnoletnim, legitymującym się dowodem osobistym.
2. Na środkach pirotechnicznych powinna znajdować się instrukcja użycia w języku polskim.
3. Petardy i fajerwerki należy kupować tylko z legalnych źródeł, sklepów mających odpowiednie zezwolenie.

Jak bezpiecznie używać fajerwerków i petard:
1. Należy przeczytać instrukcję znajdującą się na petardach i fajerwerkach.
2. Nie używać środków pirotechnicznych w dużej grupie osób i w miejscach publicznych.
3. Nie trzymać odpalonych petard w dłoniach.
4. Nie używać fajerwerków i petard pod wpływem alkoholu.
5. Zwrócić szczególną uwagę na dzieci, które nie powinny bez opieki osób dorosłych posługiwać się środkami pirotechnicznymi.
6. Nie odpalać petard i fajerwerków wewnątrz pomieszczeń, na balkonach i tarasach.
7. Przechowywać petardy i fajerwerki w suchych, oddalonych od źródeł ciepła i niedostępnych dla dzieci pomieszczeniach

Bezwzględnie należy pamiętać jednak o tym, że pomimo zapewnień producentów i sprzedawców, iż są to materiały całkowicie bezpieczne, mamy do czynienia z materiałami wybuchowymi !
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5