Czy Jacek Jankowski powinien być radnym Rady Powiatu Nidzickiego?

2023-12-15 13:09:59(ost. akt: 2023-12-15 13:19:33)

Autor zdjęcia: archiwum

Do naszej redakcji napisał Ryszard Cecot, który uważa, że sekretarz gminy Kozłowo Jacek Jankowski nie powinien pełnić funkcji radnego Rady Powiatu w Nidzicy, ponieważ mieszka w Działdowie.
— Pan Jacek Jankowski, sekretarz gminy Kozłowo, nie powinien być radnym Rady Powiatu Nidzickiego, ponieważ jest mieszkańcem Działdowa, więc nie posiada wybieralności w powiecie nidzickim, gdyż miejsce jego stałego zamieszkania sytuuje się w Działdowie, gdzie mieszka razem z małżonką.
— czytamy w liście do redakcji Gazety Nidzickiej.

Ponadto radny nie spełnia wymogów Kodeksu Wyborczego, gdyż nie zamieszkuje stale na terytorium powiatu, którego jest radnym. Przez zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego zamieszkania rozumie się : faktyczne przebywanie w danej miejscowości oraz zamiar (wola) stałego pobytu przy czym to musi być wystarczająco uzewnętrznione i przejawiać się powinno w szczególności w czynnościach cywilno-prawnych i rodzinno-prawnych. Na uwadze mieć również należy to, że zgodnie z przepisem Kodeksu Cywilnego (art.28 KC) można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania

Ryszard Cecot sprawę zgłosił do kancelarii premiera Rzeczypospolitej Polskiej.
O wyjaśnienie sprawy poprosiłyśmy także Jacka Jankowskiego, który nie udzielił odpowiedzi. Zasadność pełnienia funkcji radnego Rady Powiatu Nidzickiego, sprawdza również przewodniczący rady.

W obwieszczeniu Gminnej Komisji Wyborczej w Kozłowie z dnia 9 listopada 2017 czytamy: Na podstawie art. 483&1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz.U. z 2017 roku poz.15 i1089) Gminna Komisja Wyborcza w Kozłowie podaje do wiadomości publicznej informację o skreśleniu z listy kandydatów kandydata na wójta w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Kozłowo, zarządzonych na dzień 19 listopada 2017 roku - Jacka Jankowskiego zam. Działdowo, zgłoszonego przez KWW Młodzi Gminy Kozłowo, w związku ze złożeniem pisemnego oświadczenia o wycofaniu zgody na kandydowanie.

Halina Rozalska

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5