Pomnik pod Nawrą doczeka się renowacji

2021-10-17 15:04:15 (ost. akt: 2021-10-17 15:15:50)
Fragment pomnika pod Nawrą

Fragment pomnika pod Nawrą

Autor zdjęcia: Stanisław R. Ulatowski

Odsłonięty w maju 1962 roku pomnik poświęcony pamięci ofiar hitleryzmu na wzgórzu w Nawrze doczeka się renowacji. Zagospodarowany zostanie także teren w sąsiedztwie pomnika zwanego „Ścianą Śmierci”.
Pomnik w Nawrze — miejscowości w gminie Nowe Miasto Lubawskie jest najbardziej wymownym miejscem pamięci na terenie powiatu nowomiejskiego. Monument oddaje cześć Polakom, którzy poświęcili życie za wolność Ojczyzny. Pomnik, co warto zaznaczyć stworzony został przez Ryszarda Wachowskiego, który był uczniem Xawerego Dunikowskiego, jednego z najbardziej znanych polskich rzeźbiarzy. Do dziś „Ścianą Śmierci” prezentuje wyjątkowe walory artystyczne, jednak stan techniczny pomnika przedstawia wiele do życzenia. Monument od dawna się sypał odpadały fragmenty cementowej zaprawy, natomiast postument był pokruszony i spękany. Tablice upamiętniające mieszkańców Nowego Miasta i okolic, którzy zginęli w czasie wojny z rąk niemieckiego okupanta w Nowym Mieście, ale też obozach jenieckich z nazwiskami pomordowanych są nieczytelne. Dotychczas przy pomniku dokonywano tylko doraźnych napraw, jednak budowla wymagała grubszych prac konserwatorskich.
Gmina wiejska Nowe Miasto Lubawskie złożyła wniosek do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dofinansowanie renowacji pomnika, zagospodarowanie i oświetlenie terenu. Wartość wnioskowanego dofinansowania wynosiła 300 tysięcy złotych. Wniosek ten nie znalazł się jednak na liście zadań, które otrzymały wsparcie. W rezultacie złożenia odwołania do wyniku konkursu na „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju" przyznano dofinansowanie w kwocie 150 tysięcy złotych.
W ostatnich dniach zawarto umowę z wykonawcą prac renowacyjnych. Wartość umowy to prawie 219 tysięcy złotych. Termin wykonania prac określono na 17 grudnia 2021 roku. W najbliższym czasie planuje się ogłoszenie przetargu na pozostały zaplanowany zakres prac — rozbiórkę istniejącego murku z tabliczkami imiennymi, montaż nowych tablic, na których umieszczone zostaną dane poległych, a także zagospodarowanie terenu wokół pomnika. Będzie to urządzenie nowych terenów zielonych, miejsc postojowych oraz ławek.
Teren oraz monument zostaną oświetlone, zamontowany będzie system monitoringu wizyjnego.
Partnerem w realizacji zadania, na podstawie zawartego porozumienia o współpracy, jest Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie. Właśnie miasto pokryje połowę kosztów zadania nieobjętych dotacją ministerstwa.
Pomnik pod Nawrą jest miejsce znane wszystkim mieszkańcom Nowego Miasta. Tu rokrocznie odbywają się uroczystości rocznicowe związane z wybuchem II wojny światowej i składane wiązanki oraz znicze przy okazji innych rocznic oraz tragicznych zdarzeń z historii ziemi nowomiejskiej. ul

Archiwalne zdjęcie z uroczystości pod pomnikiem w Nawrze


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5