Gmina Nowe Miasto Lubawskie - za nami trudny, ale pracowity rok 2020

2021-03-24 00:12:16 (ost. akt: 2021-03-24 00:19:16)
Droga w Nowym Dworze Bratiańskim

Droga w Nowym Dworze Bratiańskim

Autor zdjęcia: Urząd Gminy w Mszanowie

Światowa pandemia, która miała wpływ na ograniczenie wielu dziedzin życia, nie powstrzymała działań inwestycyjnych w Gminie Nowe Miasto Lubawskie. Nowe drogi, sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, oświetlenie drogowe – to tylko niektóre z prawie 30 inwestycji zrealizowanych w ciągu 12 miesięcy 2020 roku na łączną kwotę ponad 8 mln zł.
INFRASTRUKTURA DROGOWA
Z nowych nawierzchni mogą już korzystać mieszkańcy Pacółtowa, Nowego Dworu, Łąk Bratiańskich, Radomna, Gwiździn i Bagna. Na infrastrukturę drogową w 2020 roku przeznaczono ponad 5, 8 mln zł. Na te zadania pozyskano dofinansowanie m.in. z Funduszu Dróg Samorządowych, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich o łącznej wartości blisko 3,8 mln zł. Dzięki wsparciu finansowemu powstały odcinki dróg o nawierzchniach asfaltowych lub z kostki betonowej o długości ponad 4 km i szerokości 5 metrów.
Zadbano również o poprawę bezpieczeństwa na drogach poprzez wymianę starego oświetlenia i instalację nowych punktów świetlnych. Wzdłuż ulic Mszanowa i Nawry stanęło łącznie 119 nowoczesnych i energooszczędnych latarni ledowych. Kilka nowych lamp zamontowano również w Radomnie.

SIEĆ WODOCIĄGOWA I KANALIZACJA SANITARNA
Obok inwestycji drogowych, kolejnym priorytetem władz gminy jest stworzenie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, które to obejmą wszystkie miejscowości w Gminie.
W roku 2020 rozpoczęto budowę oczyszczalni ścieków w Jamielniku. Projekt ten realizowany jest w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja na lata 2014-2020. Jego wartość to ponad 4,5 mln zł.
Równocześnie powstawały odcinki sieci wodociągowej w Jamielniku, Nawrze, Bratianie i Gwiździnach o łącznej długości blisko 1500 mb oraz kanalizacja sanitarna wzdłuż nowo powstałych ulic w Pacółtowie.

AKTYWNE SPĘDZANIE CZASU
W 2020 roku gmina wykonała również kolejny krok, by umilić życie najmłodszym mieszkańcom Gminy. Z nowego placu zabaw mogą cieszyć się milusińscy z Nawry, zaś na placach zabaw w Radomnie i Mszanowie pojawiły się nowe sprzęty, które sprzyjają aktywnemu spędzaniu czasu. Można także śmiało korzystać z siłowni plenerowej w Pacółtowie.
Do aktywności na świeżym powietrzu na pewno zachęca nowa przystań kajakowa przy rzece Drwęcy w Mszanowie. Pływający pomost i plac z grillem oraz kontenerem sanitarnym stanowią doskonałe miejsce na odpoczynek nie tylko dla miłośników kajakarstwa.
W minionym roku zadbano również o potrzeby seniorów z nowomiejskiej gminy. Wielu mieszkańców aktywnie spędza jesień życia, często włączając się także w wydarzenia realizowane przez Gminę. Od tego roku będą mogli spotykać się w nowych, specjalnie dla nich przygotowanych klubach w Jamielniku i w Skarlinie.

ZDALNA SZKOŁA
Sytuacja związana z pandemią wymusiła zmiany w sposobie prowadzenia lekcji w szkołach. Dzięki dofinansowaniu w kwocie ponad 150 tys. zł, otrzymanemu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +, Gmina Nowe Miasto Lubawskie zakupiła sprzęt komputerowy, który został przekazany placówkom oświatowym w celu usprawnienia zdalnego systemu nauki. Wyniki przeprowadzonej wśród rodziców i uczniów ankiety pokazały, że ta forma nauki została dobrze przygotowana i spełniła oczekiwania obu grup.
Czas nieobecności dzieci w szkołach wykorzystany został m.in. na przeprowadzenie prac remontowych budynków oraz zagospodarowanie terenów wokół nich. I tak, w Bratianie, powstał utwardzony plac manewrowy, plac pod wiatą rowerową oraz podjazd dla niepełnosprawnych. Przeprowadzono również prace konserwatorskie więźby dachowej. W Radomnie wyremontowano wjazd na teren szkoły oraz chodnik prowadzący na pobliski plac zabaw.

OSP W WALCE Z WIRUSEM
Sporo pracy w związku z Covid-19 mieli druhowie z gminnych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy aktywnie włączyli się w zorganizowane przez władze gminy kampanie Maseczka dla Mieszkańca oraz pomoc dla seniorów. To właśnie oni odpowiadali za dystrybucję maseczek we wszystkich miejscowościach i dostarczanie seniorom niezbędnych zakupów. Rok 2020 zaś zakończyli z nowym średnim samochodem ratowniczo-gaśniczym, który trafił do OSP Chrośle oraz sprzętem ratowniczym i profesjonalnym umundurowaniem.

NOWY ROK, NOWE INWESTYCJE
Za nami trudny i pracowity rok, jednak z optymizmem patrzymy w przyszłość. Zakończymy kilka dużych projektów, takich jak remont świetlicy w Mszanowie, rozpoczniemy wiele kolejnych – nowe drogi, termomodernizacja budynku szkoły w Jamielniku, budowa kanalizacji sanitarnej w Łąkach Bratiańskich… Na inwestycje w roku 2021 zaplanowaliśmy w budżecie kwotę blisko 10 mln zł Mamy nadzieję, iż wraz z rozstrzygnięciem konkursów do których w minionym roku przystąpiła gmina, kwota ta znacząco wzrośnie. Z niecierpliwością czekamy także na powrót życia kulturalnego i społecznego, na spotkania z mieszkańcami podczas dorocznych imprez, na wspólną zabawę i rozmowy.
Materiał nadesłany z Urzędu Gminy Nowe Miasto Lub.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5