„Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina” - konkurs. Można składać prace plastyczne, graficzne lub literackie.

2021-01-30 11:17:04 (ost. akt: 2021-01-30 11:19:53)

Autor zdjęcia: Urząd Gminy Nowe Miasto

Urząd Gminy Nowe Miasto przy współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej Gminy Nowe Miasto w Mszanowie zaprasza osoby w różnym wieku do udziału w IV Gminnym Konkursie Tematycznym „Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina”. Jest on związany z Warmińsko - Mazurskimi Dniami Rodziny.
Pandemia koronawirusa w 2020 roku ograniczyła możliwości organizacyjne Warmińsko - Mazurskich Dni Rodziny i zostały one odwołane. Hasło przewodnie Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina jest zatem aktualne w kolejnym roku. Wojewódzkie konkursy plastyczny i grafiki komputerowej oraz literacki zostały przedłużone do czerwca 2021 roku.

Można już składać prace. Konkurs skierowany jest do dzieci z oddziałów przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych i średnich, studentów, osób dorosłych i seniorów. Uczestnicy przygotowują prace na temat „Młodość – Miłość – Małżeństwo – Rodzina” - plastyczne (format A3), graficzne (format A4) lub literackie (listy, wspomnienia i świadectwa, wiersze i inne, maksymalnie 5 stron maszynopisu). Prace trzeba złożyć do 21 maja 2021 roku w Urzędzie Gminy w Mszanowie - w Punkcie Obsługi Mieszkańca lub przesyłać pocztą wraz z załącznikami.

Wyniki opublikowane zostaną 1 czerwca 2021 roku na stronie internetowej www.gminanml.pl. Tam też można znaleźć więcej informacji o konkursie. Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody, a najlepsze prace zostaną przekazane na etap wojewódzki.
Grażyna Jonowska

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5