Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło

2016-04-02 10:00:00(ost. akt: 2016-04-01 11:44:05)
Uczestnicy święta

Uczestnicy święta

Autor zdjęcia: Dorota Lipska

21 marca Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich obchodził 11. rocznicę nadania imienia szkole.
Uroczystość przebiegała pod hasłem: Aby mierzyć drogę przyszłą, trzeba wiedzieć, skąd się wyszło – te słowa Cypriana Kamila Norwida miały uświadomić nam wielkie znaczenie przeszłości – która powinna stać się dla nas drogowskazem do budowania dobrej przyszłości.

Uroczystość rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu szkoły. Następnie pani dyrektor Ewa Przybylska przedstawiła pokrótce historię szkoły i dokonania naszych uczniów i nauczycieli. Nawiązała do wielkich osobowości wywodzących się z rodu Działyńskich, szczególną uwagę zwróciła na postać Pani Krystyny Danielewskiej, która już na stałe wpisała się w historię oświaty gminy nowomiejskiej oraz naszej szkoły.

Następnie uczniowie klas II gimnazjum przedstawili spektakl „Śniadanie u Działyńskich”. W przygotowanie święta zaangażowali się również nauczyciele – p. Justyna Kasprowicz, p. Gabriela Wiechowska, p. Anna Kremska, p. Sylwia Drzewińska, p. Joanna Mierzyńska i pan Tomasz Harfelder oraz rodzice naszych uczniów, którzy przygotowali potrawy, znajdujące się na stole w czasie przedstawienia. Wszystkim zaangażowanym serdecznie dziękujemy!!!

Warto dodać, iż w tym roku szkolnym Święto Szkoły było zorganizowane w ramach projektu edukacyjnego. W pracę zaangażowali się uczniowie klas II gimnazjum, którzy zgodnie z rozporządzeniem muszą zrealizować projekt edukacyjny.

Prace nad tym przedsięwzięciem rozpoczęliśmy we wrześniu – opracowaliśmy ogólny scenariusz tego dnia i przygotowaliśmy dokumentację. W październiku powstały uczniowskie grupy projektowe. Każda grupa poprosiła do współpracy nauczycieli i ustaliła plan działania. Kolejne spotkania miały miejsce tuż po feriach. Wtedy to „ostro” zabraliśmy się do pracy. Uczniowie stali się scenarzystami – pod okiem pani J. Kasprowicz i J. Mierzyńskiej powstała sztuka „Śniadanie u Działyńskich”. W czasie prac nad projektem gimnazjaliści poznali: kuchnię epoki baroku – pod okiem p. G. Wiechowskiej, muzykę i taniec baroku - pod kierunkiem p. S. Drzewińskiej, zaznajomili się ze sposobami spędzania wolnego czasu – z p. T. Harfelderem, a z p. A. Kremską dowiedzieli się jak wygląda praca dekoratora.

Wszyscy jesteśmy zadowoleni z efektów naszej pracy. Najlepszym tego dowodem była bardzo udana uroczystość.
 
Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich


2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5