OBWIESZCZENIE: Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD – budowa stacji radaru w Użrankach

2022-03-15 06:45:33(ost. akt: 2022-03-11 15:09:33)   Materiał zewnętrzny
Konsultacje społeczne.

Konsultacje społeczne.

Autor zdjęcia: pixabay.com

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB w Warszawie), Jednostka Realizująca Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (JRP POPDOW) udostępniła zainteresowanym osobom i instytucjom PROJEKT PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM dla Kontraktu 4A.3.1/h Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD – budowa stacji radaru w Użrankach (nazywany dalej PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM) sporządzony w ramach Komponentu 4 Projektu OPDOW – Wzmocnienie instytucjonalne i modernizacja systemu prognozowania, Podkomponentu 4A – Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu zagrożeń powodziowych i związanych z klęską suszy.

Z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego w Polsce i w trosce o Państwa bezpieczeństwo zdrowotne zmianie ulega formuła prowadzenia konsultacji publicznych projektu dokumentu Planu Zarządzania Środowiskiem. Nie odbędzie się spotkanie otwarte dla wszystkich zainteresowanych, lecz konsultacje przeprowadzone zostaną w formie elektronicznej przy wykorzystaniu dostępnych (bezpiecznych) kanałów komunikacji elektronicznej.
Każdy zainteresowany może:

A) zapoznać się z PROJEKTEM PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM
od dnia 15 marca 2022 r. do dnia 28 marca 2022 r. włącznie (10 dni roboczych)
poprzez strony internetowe:

• Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, pod adresem: https://www.imgw.pl/,
• Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły,
pod adresem: https://odrapcu.pl/,
• Urzędu Gminy Mrągowo, pod adresem: https://bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/.

B) składać uwagi i wnioski odnośnie PROJEKTU PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM:
• w formie pisemnej na adres IMGW – PIB w Warszawie, ul Podleśna 61, 01-673 Warszawa
• w formie elektronicznej na adres rafal.lewandowski@imgw.pl ,
• telefonicznie każdego dnia roboczego trwania upublicznienia pod nr telefonu (22) 56-94-460 w godzinach 9:00-14:00,
w dniach od 15 marca 2022 r. do 28 marca 2022 r. włącznie.
Instytucją właściwą do rozpatrzenia uwag i wniosków jest IMGW-PIB w Warszawie – adres e-mail: rafal.lewandowski@imgw.pl.

W 10. dniu roboczym udostępnienia dokumentu, tj. w dniu 28 marca 2022 r., w godz. od 17:00 do 19:00 odbędzie się elektroniczne spotkanie konsultacyjne w formie webinarium, otwarte dla wszystkich zainteresowanych, na którym przedstawione zostaną informacje o PROJEKCIE PLANU ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM, umożliwione zostanie również zadawanie pytań i składanie wniosków.

Aby wziąć udział w ww. webinarium, należy wejść na stronę https://www.imgw.pl/index.php/badania-nauka/projekty-naukowe-i-badawcze-imgw-pib, gdzie we wpisie poświęconym konsultacjom społecznym projektu Planu Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 4A.3.1/h zamieszczony będzie link do webinarium. Zostanie ono przeprowadzone w oparciu o program Microsoft Teams. Link oraz instrukcja „Krok po kroku” zostaną umieszczone na ww. stronie co najmniej 5 dni przed planowanym elektronicznym spotkaniem konsultacyjnym.2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5