Ruszą prace budowlane na "szesnastce"

2021-06-22 08:00:00 (ost. akt: 2021-06-21 16:42:12)

Autor zdjęcia: Jan Bronowski/ GDDKiA

Jest zgoda wojewody warmińsko-mazurskiego na budowę kolejnego odcinka drogi S16, tym razem z Borek Wielkich do Mrągowa. To oznacza, że już niedługo powinny ruszyć prace budowlane. Nową drogą mamy jeździć już w 2023 roku.
Wojewoda Warmińsko-Mazurski wydał 18 czerwca decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla budowy drogi ekspresowej S16 Borki Wielkie - Mrągowo.

Odcinek S16 Borki Wielkie - Mrągowo, w systemie Projektuj i buduj, realizuje firma PORR. Wydanie decyzji ZRID kończy etap projektowania. Inwestycja jest kolejnym etapem budowy drogi ekspresowej S16 w województwie warmińsko-mazurskim.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, planowana inwestycja będzie kolejnym etapem rozbudowy drogi ekspresowej S16. Nowy odcinek drogi będzie miał długość około 16 km, w tym ok. 13 km w ciągu S16. Przebiegać będzie w okolicach miejscowości Borki Wielkie, Sorkwity, Nowe Bagienice, Bagienice, Marcinkowo, a następnie ominie Mrągowo od strony południowo-zachodniej. Droga na odcinku S16 będzie miała przekrój dwujezdniowy, po dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na odcinku obwodnicy Mrągowa jednojezdniowy, po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Dostęp do drogi ekspresowej będzie możliwy jedynie poprzez węzły drogowe - Sorkwity i Bagienice. Przewiduje się również budowę urządzeń ochrony środowiska, w tym trzech przejść dla dużych zwierząt, budowę zabezpieczeń akustycznych oraz wykonanie nasadzeń zieleni.

Kręgosłup komunikacyjny regionu

Szesnastka to główny szlak komunikacyjny Warmii i Mazur w układzie równoleżnikowym. Ma znaczenie międzynarodowe, krajowe i regionalne. Jest to główna regionalna droga ze wschodu na zachód, łącząca najważniejsze ośrodki regionalne (Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława, Ostróda) z trasami układu południkowego. W przyszłości S16, wraz z układem dróg S10, S5, S7, S51 i S61 stworzy w północnej Polsce nowy korytarz transportowy na linii wschód - zachód.

Co oznacza wydanie decyzji ZRID dla właścicieli nieruchomości?

Decyzja ZRID zatwierdza granice terenu pod budowę drogi. Na jej podstawie odbywa się przejęcie nieruchomości (działek, budynków) przez Skarb Państwa. Jeśli decyzja ta ma nadany rygor natychmiastowej wykonalności, inwestor może przejąć działkę od razu po wydaniu decyzji przez wojewodę. Wojewoda w celu ustalenia kwoty odszkodowania za przejęte nieruchomości wyznacza niezależnych rzeczoznawców majątkowych, by określili wartość rynkową każdej nieruchomości, a następnie wydaje decyzję ustalającą wysokość odszkodowania. GDDKiA wypłaci odszkodowanie na rachunek bankowy wskazany przez właściciela nieruchomości w ciągu 14 dni od dnia, kiedy decyzja wojewody o odszkodowaniu stanie się ostateczna.

Wartość inwestycji to kwota 626 milionów złotych. Budowa nowej drogi skróci czas przejazdu między Olsztynem i Ełkiem oraz zwiększy bezpieczeństwo na drodze. Dzięki budowie obwodnicy z Mrągowa zostanie wyprowadzony ruch tranzytowy. Realizacja zadania zakończy się pod koniec 2023 roku.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5