Miasto ze wsparciem Narodowego Instytutu Dziedzictwa

2021-04-21 08:00:00 (ost. akt: 2021-04-20 17:15:51)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Paweł Krasowski

Samorząd miejski jako jedna z dwóch gmin w województwie warmińsko – mazurskim oraz jedna z dwudziestu czterech gmin z całego kraju podejmie współpracę z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w ramach pilotażowego Programu wsparcia ,,Wzorcowa rewitalizacja”.
- Program ,,Wzorcowa rewitalizacja” jest realizowany przez Krajowy Program Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022. W całym kraju nabór trwał w styczniu i w lutym. Do programu zakwalifikowały się dwie gminy z Warmii i Mazur oraz dwadzieścia cztery gminy z całej Polski – mówi Ewa Krasińska, Koordynator Centrum Kompetencji dla województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. - Założeniem programu jest wsparcie urzędów gminy, które wdrażają program rewitalizacji poprzez opracowywanie specjalnych rozwiązań z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego – dodaje.

Celem programu jest wsparcie gmin w procesach planowania i wdrażania Gminnych Programów Rewitalizacji, uwzględniających dziedzictwo kulturowe jako istotny zasób służący przezwyciężaniu problemów społecznych i infrastrukturalnych, występujących na obszarach znajdujących się w stanie kryzysowym.

Pozwoli to na jeszcze lepsze planowanie oraz dobór działań rewitalizacyjnych, dzięki którym zachowany i podkreślony zostanie zasób rzeczy niematerialnych oraz materialnych wraz ze związanymi z nim wartościami tożsamościowymi i zjawiskami historycznymi.

W ramach naboru wpłynęło 96 formularzy zgłoszeniowych. Na Warmii i Mazurach oprócz Mrągowa wsparciem NID objęte zostanie także Tolkmicko.

Zwieńczeniem współpracy Mrągowa z Narodowym Instytutem Dziedzictwa będzie m. in. planowane na koniec 2022 roku przygotowanie opracowania, dotyczącego dobrych praktyk i standardów uwzględniania dziedzictwa kulturowego oraz zabytków, a także wykorzystania ich potencjału w procesach rewitalizacyjnych.

Program „Wzorcowa rewitalizacja” jest kolejnym, po utworzeniu Centrów Kompetencji NID ds. rewitalizacji oraz szkoleniach dla przedstawicieli gmin, kierunkiem działania będącego częścią projektu „Merytoryczne wsparcie procesu planowania i rewitalizacji w gminach”, realizowanego w ramach „Krajowego Programu Ochrony Zabytków i Opieki nad Zabytkami na lata 2019–2022”.

red.


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5