25 milionów na inwestycje drogowe

2023-12-11 19:45:51(ost. akt: 2023-12-11 19:53:47)

Autor zdjęcia: Morag,rozmowa,burmistrz

O już zrealizowanych i realizowanych inwestycjach drogowych w Gminie Morąg w roku 2023 rozmawiamy z burmistrzem Tadeuszem Sobierajskim. Zadania w infrastrukturze drogowej mają wartość ponad 25 mln zł, z czego dotacje stanowią kwotę 13,9 mln zł.
— Jakie inwestycje drogowe były i są jeszcze realizowane na terenie Morąga i gminy Morąg w roku 2023?
— Rok 2023 to zdecydowanie udany rok pod względem inwestycji drogowych. Zakres robót na drogach w Gminie Morąg był dość szeroki. Do chwili obecnej zostało oddanych do użytku kilka nowych i przebudowanych dróg, służących mieszkańcom gminy. W 2023 roku w Gminie Morąg realizowane i zrealizowane zadania w infrastrukturze drogowej mają wartość ponad 25 mln zł, z czego dotacje stanowią kwotę 13,9 mln zł.

— Co zostało zrobione bądź które drogi i ulice są modernizowane?
— Tych ważnych inwestycji było kilka. To budowa ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silinie, przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo, przebudowa drogi gminnej Morąg – Maliniak i drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka, czy budowa odcinka publicznej drogi gminnej w Jędrychówku oraz przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór. W samym Morągu remontowane są lub już zostały wyremontowane ulice, np. Piłsudskiego, a także Szmaragdowa, Rumiankowa, Perłowa i Akacjowa.

— Co jeszcze zostanie zrobione w najbliższym czasie?
— W najbliższym okresie gmina rozpocznie realizację zadań drogowych, na które Gmina Morąg otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wśród takich zadań jest budowa ulicy Krokusowej w Morągu, której wartość przekracza 1,6 mln zł, przy czym dofinansowanie stanowi 60 proc. wartości inwestycji. Kolejną inwestycją jest budowa drogi gminnej w Żabim Rogu, której wartość sięga 1,8 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi także 60 proc. wysokości nakładów na jej realizację. Na pierwszym miejscu listy rezerwowej zatwierdzonej przez premiera znajduje się jeszcze budowa ulicy Bursztynowej w obrębie Bramki i Kruszewni, której całkowita wartość wynosi 3,2 mln zł z uwzględnieniem 60 proc. wsparcia z Funduszu, stąd też jej wejście do realizacji jest wysoce prawdopodobne. Wartym podkreślenia jest również fakt, że Gmina Morąg otrzymała także wsparcie Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na przebudowę drogi gminnej we wsi Maliniak, której wartość kosztorysowa wynosi 2 mln zł, a dofinansowanie sięga aż 95 proc. wartości kosztów. Gmina także partycypuje finansowo w kosztach wkładu własnego Powiatu Ostródzkiego w zadaniu dotyczącym przebudowy ulicy Piłsudskiego w Morągu, w ciągu odcinka drogi powiatowej od ulicy Dąbrowskiego do włączenia odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego wybudowanego przez Gminę Morąg w latach 2022 - 2023.

— Drogi należą do najważniejszych zadań morąskiego samorządu?
— Inwestycje drogowe należą do grupy zadań najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców, którzy na co dzień korzystają z infrastruktury drogowej. Dążąc do zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnych, realizacja zadań z zakresu drogownictwa od wielu już lat jest jednym z priorytetowych obszarów w działalności samorządu gminnego. Efektem tych działań są inwestycje drogowe, które z pewnością przyczyniły się do poprawy jakości zamieszkania oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego.

MORĄSKIE INWESTYCJE DROGOWE:

• Budowa ulicy Fiołkowej z dokończeniem ulicy Bursztynowej w Silinie – Gmina Morąg” – zadanie w realizacji.
Wartość inwestycji: 4 567 475,31 zł, dofinansowanie w wysokości 50 proc. Łączna długość: 740,0 mb. Zakres: - jezdnia z kostki betonowej, oświetlenie, chodnik obustronny z kostki betonowej, regulacja studni kanalizacji deszczowej i sanitarnej, odwodnienie drogi. Termin zakończenia: sierpień 2024.

• Przebudowa drogi wewnętrznej we wsi Królewo – zadanie w realizacji.
Wartość inwestycji: 1 588 208,47 zł, dofinansowanie w wysokości 63,63 proc. Łączna długość: 576,5 mb. Zakres: jezdnia asfaltowa, oświetlenie. Termin zakończenia: lipiec 2024.

• Przebudowa drogi gminnej Morąg – Maliniak (ciąg byłego nasypu kolejowego) – zadanie w realizacji.
Wartość inwestycji: 6 843 588,96 zł, dofinansowanie w wysokości 73,06 proc. Wykonanie roboty budowlanych polegające na przebudowie drogi gminnej Morąg-Maliniak o łącznej długości 2460 m. Podstawowe elementy przebudowy: wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kamienia łamanego szerokości 5,0m, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego o nawierzchni bitumicznej szerokości 2,5 m, oświetlenie drogi. Termin zakończenia: kwiecień 2024.

• Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Bramka – zadanie w realizacji.
Wartość inwestycji: 847 343,97 zł, dofinansowanie w wysokości 21,83 proc. Przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Bramce o łącznej długości 487,83 mb. Podstawowe elementy przebudowy: wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej na podbudowie z kamienia łamanego szerokości 4,5 m.

• Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jędrychówku – zadanie zakończone.
Wartość inwestycji: 290 199,52 zł. Zakres: Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G34 w Jędrychówku o nawierzchni bitumicznej (długości około 110 mb) powiązanej z drogą powiatową nr 1215N Morąg-Wola Kudypska.

• Budowa odcinka publicznej drogi gminnej G35 w Jędrychówku – zadanie zakończone.
Wartość inwestycji: 571 721,93 zł. Zakres: Budowa odcinka publicznej drogi gminnej w Jędrychówku o nawierzchni bitumicznej (długości około 140 mb) powiązanej z drogą powiatową nr 1215N Morąg-Wola Kudypska.

• Budowy odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego w Morągu – zadanie zakończone.
Wartość inwestycji: 2 368 843,48 zł, dofinansowanie w wysokości 60 proc. Zakres: Zadanie polegało na budowie odcinka gminnego ulicy Piłsudskiego na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrzosową do ulicy Łąkowej.

• Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Nowy Dwór – zadanie w trakcie realizacji.
Wartość inwestycji: 399 091,18 zł, w całości sfinansowana ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zakres: przebudowa wewnętrznej drogi gminnej w Nowym Dworze o łącznej długości 186,7 mb. Podstawowe elementy przebudowy: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie z kamienia łamanego szerokości 4,5m i 2,5 m. Termin zakończenia: grudzień 2023.

• Budowa ulicy Szmaragdowej i dokończenie budowy ulicy Rumiankowej i Perłowej - obręb Kruszewnia – zadanie zakończone. Całkowita wartość zadania 5 769 357,07 zł, z czego dofinansowanie to połowa wartości inwestycji, długość 957,04 mb

• Przebudowa drogi gminnej w ciągu ulicy Akacjowej w Morągu. Całkowita wartość zadania 1 803 495,00 zł, z czego dofinansowanie to połowa wartości inwestycji. Długość 431,50 mb.
Termin zakończenia: maj 2023.
Wiesława Witos
w.witos@gazetaolsztynska.pl

2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5