Kolejne duże inwestycje drogowe

2023-02-28 19:14:03(ost. akt: 2023-02-28 19:21:56)

Autor zdjęcia: Archiwum Urząd Gminy Małdyty

Wójt Gminy Małdyty Marcin Krajewski, podpisał umowę na realizację inwestycji „Poprawa ruchu drogowego w Gminie Małdyty”. Wartość przedsięwzięcia to 5.589.470,55 złotych.
Wkład własny gminy to kwota 649.470,55, a pozostałe środki to dofinansowanie w ramach „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w strategicznych miejscach na terenie gminy .
W ramach inwestycji zaplanowano:
- przebudowę drogi gminnej w Budwitach,
- przebudowę drogi gminnej prowadzącej do cmentarza w Jarnołtowie,
- przebudowę drogi gminnej w Dobrocinie,
- przebudowę drogi gminnej w Gumniskach Wielkich,
- przebudowę drogi gminnej w Sambrodzie,  
- przebudowę ulicy Cichej w Małdytach,
- przebudowę drogi gminnej (ul. Kopernika) w Małdytach polegającą na budowie chodnika,
- kompleksową modernizację oświetlenia na terenie Gminy Małdyty poprzez wymianę nieefektywnych energetycznie opraw oświetleniowych na energooszczędne 
w technologii LED
- budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi do przystani w Małdytach 
w granicach istniejącego pasa drogowego.


„W końcu się udało, cieszę się iż z roku na rok przybywa w naszej gminie inwestycji, które zdecydowanie poprawiają jakość dróg i bezpieczeństwo mieszkańców z tym związane.
- mówi wójt gminy Małdyty Marcin Krajewski.
źródło: UG w Małdytach

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5