Mandat może nawet wynosić 5000 zł

2022-01-05 12:27:02 (ost. akt: 2022-01-05 12:34:03)

Autor zdjęcia: Archiwum GM

Od 1 stycznia 2022 roku wchodzą w życie nowe stawki mandatów za wykroczenia w ruchu drogowym. Tak dla przykładu za przekroczenie prędkości od 70 km/h trzeba będzie zapłacić 2500 zł, za rozmowę przez telefon w czasie jazdy 500 zł. Maksymalny mandat może nawet być w wysokości 5000 zł.
Punkty będą kasowane po 2 latach, licząc od momentu zapłaty grzywny. Od liczby zgromadzonych punktów może też zależeć wysokość składki OC .

Maksymalny mandat wyniesie 5 tysięcy zł. Z kolei Sąd może zdecydować podnieść kwotę mandatu nawet do 30 tysięcy zł.
Oto niektóre zmiany:
- 1000 zł - wyprzedzanie na zakazie
- 1500 zł - jazda pojazdami mechanicznymi bez posiadania uprawnień
- 500 zł - tamowanie ruchu lub utrudnianie ruchu.
- 800 zł - przekroczenie dozwolonej prędkości o ponad 30 km/h.
- 1000 zł - nieprawidłowe wyprzedzanie; prowadzenie pojazdu nie mechanicznego (np. roweru) w stanie po użyciu alkoholu (ponad 0,2 promila w organizmie).
- 1500 zł - niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej; wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych; omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, ale zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu; naruszenie zakazu jazdy po chodniku lub przejściu dla pieszych; prowadzenie pojazdu bez uprawnień do kierowania;
nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
- 2000 zł - objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe kolejowym; wjeżdżanie na przejazd, gdy opuszczanie zapór lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone; wjechanie na przejazd kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych; wjechanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
- 2500 zł - prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie po spożyciu alkoholu (powyżej 0,2 promila w organizmie) lub innego środka o podobnym działaniu; spowodowanie kolizji, w której narusza się czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia innej osoby.
- 8000 zł dla właściciela pojazdu za niewskazanie osoby prowadzącej, która dopuściła się złamania przepisów.

15 pkt. karnych otrzymamy za :
- omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pieszym
- wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi
- nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu
- niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
- niezatrzymanie się do kontroli i ucieczka, spowodowanie wypadku drogowego, sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym
- niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach rowerowych i bezpośrednio przed nimi
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości powyżej 50 km/h poza obszarem zabudowanym
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym
- kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
- kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu
13 pkt karnych otrzymamy za :
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 41 do 50 km/h
10 punktów karnych otrzymamy za :
- przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h
- nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku
- naruszenie zakazu zawracania na autostradzie albo na drodze ekspresowej
- naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
- naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczenie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało ukończone
- przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu
8 punktów karnych otrzymamy za :
- zatrzymanie pojazdu na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, albo w odległości 10 m za tym przejściem lub przejazdem na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu
- używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim
- niezastosowanie się do: sygnałów świetlnych; sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym; sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu rowerzystom
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu pojazdom szynowym
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu w sytuacji równorzędnej
- nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu oznaczonym znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu
- nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu podczas cofania
- niestosowanie się do znaku „zakaz wyprzedzania"
- naruszenie zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia
- naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi
- naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach tramwajowych i bezpośrednio przed nimi
- naruszenie zakazu wyprzedzania na przejazdach kolejowych i bezpośrednio przed nimi
- naruszenie zakazu cofania na drodze ekspresowej lub autostradzie
Opłaty za odholowanie pojazdu i postój na parkingu miejskim 2022 :
- rower lub motorower za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł;
- motocykl za usunięcie – 251 zł, za każdą dobę przechowywania – 33 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t: za usunięcie – 542 zł, za każdą dobę przechowywania – 46 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t: za usunięcie – 677 zł, za każdą dobę przechowywania – 60 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t: za usunięcie – 956 zł, za każdą dobę przechowywania – 86 zł;
- pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t: za usunięcie – 1409 zł, za każdą dobę przechowywania – 154 zł;
- pojazd przewożący materiały niebezpieczne: za usunięcie – 1714 zł, za każdą dobę przechowywania – 225 zł;
- hulajnoga elektryczna lub urządzenie transportu osobistego: za usunięcie – 128 zł, za każdą dobę przechowywania – 24 zł


Również piesi muszą liczyć się z nowymi wysokimi karami za niektóre przewinienia.
To kolejna zmiana w przepisach ruchu drogowego w ostatnich kilkunastu miesiącach, która ma wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach.
 
Kompletna treść rozporządzenia wraz z nowym taryfikatorem znajduje się na stronie internetowej
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210002484/O/D20212484.pdf
red źródło: policja

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5