Wakacje w mundurze w 42. blp

2021-06-28 11:21:38 (ost. akt: 2021-06-28 11:27:35)

Autor zdjęcia: Archiwum WOT

Ruszyły Wakacje w mundurze w 42 batalionie lekkiej piechoty w Morągu. Szkolenie rozpoczęło ponad 60 osób w ramach 16-dniowego szkolenia podstawowego realizowanego w sposób ciągły.
Podczas wcielenia kandydaci zapoznali się z regulaminem ogólnym, zostali ubrani w mundur oraz wyposażeni w niezbędny sprzęt wojskowy. Poddani zostali także wstępnemu sprawdzianowi sprawności fizycznej.
Kolejne dni szkolenia obejmować będą zajęcia strzeleckie, taktyki, topografii, łączności i pierwszej pomocy medycznej. Priorytetem jest szkolenie ogniowe, w tym nauka bezpiecznego i efektywnego posługiwania się bronią. Ukoronowaniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się 10 lipca.
Kolejne szkolenia w ramach „Wakacji w mundurze” planowane są na 23 lipca i 13 sierpnia.

Osoby zainteresowane wakacyjnym przeszkoleniem i służbą w WOT powinny już zgłaszać się do właściwych dla swojego miejsca zamieszkania wojskowych komend uzupełnień. Wniosek o powołanie do służby można także złożyć elektronicznie za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej, a także zgłosić się do rekrutera.
kpr. Angelika Żmijewska, 42blp

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5