Egzamin zawodowy ma w kieszeni

2020-06-24 15:07:32 (ost. akt: 2020-06-24 15:08:59)

Autor zdjęcia: Archiwum szkoły

Miłosz Radawiec, uczeń Zespołu Szkół Licealnych – Technikum Nr 2 w Morągu finalistą ogólnopolskiej olimpiady. Nie musi, więc zdawać egzaminów zawodowych.
Uczeń klasy 3t kształcony w zawodzie technik informatyk został finalistą Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości Blok B – Wynalazczość. — Miłosz Radawiec od dwóch lat przygotowywał się do olimpiady, którą w tym roku zakończył olbrzymim sukcesem — informuje Krzysztof Staszan, nauczyciel ZSL w Morągu. — Został laureatem olimpiady na szczeblu ogólnopolskim, co przekłada się na zwolnienie z egzaminów zawodowych. Po zdanej maturze, zdobyte miejsce daje mu gwarancję przyjęcia na wybraną przez siebie uczelnię spośród wielu kierunków studiów.
Olimpiada, do której przygotowuje uczniów mgr Krzysztof Staszan, ma charakter naukowo - techniczny i ma na celu zainteresowanie młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych tematyką innowacyjności, nabyciem praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia oraz edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak i również poszerzenie ich wiedzy.
— Olimpiada rozwija pasję i kształtuje umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy podnosząc aktywność poznawczą młodzieży uzdolnionej — dodaje nauczyciel Staszan. — To decyduje o lepszym przygotowaniu uczniów do dalszego kształcenia, a tym samym wyznacza drogę do ścisłej współpracy z wyższymi uczelniami.


Gazeta Morąska
morag@gazetaolsztynska.pl


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5