Samorządowiec musi umieć wytyczać ambitne cele

2024-04-02 12:32:52(ost. akt: 2024-04-02 14:06:29)

Autor zdjęcia: Archiwum Urząd Miejski w Morągu

O wieloletniej pracy w samorządzie, sukcesach i planach rozmawiamy z Tadeuszem Sobierajskim, burmistrzem Morąga, kandydatem do Sejmiku Województwa.
Jest Pan doświadczonym samorządowcem. Proszę przypomnieć, w jakich latach i jakie funkcje Pan sprawował?
– Z samorządem Morąga związany jestem od 33 lat. Swoją pracę w instytucjach samorządowych rozpocząłem w 1990 roku jako dyrektor gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Funkcję tę pełniłem do 1998 roku. Natomiast w organach samorządowych pochodzących z wyborów bezpośrednich pracuję od 1994 roku. W latach 1994–1998 sprawowałem mandat radnego gminy, pełniąc jednocześnie funkcję przewodniczącego Rady Miejskiej w Morągu. W latach 1998–2002 byłem radnym w Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego, będąc również członkiem Zarządu Województwa. Od 2002 roku sprawuję urząd Burmistrza Morąga.

Ma Pan za sobą długą działalność. Jakie są Pana spostrzeżenia i refleksje?
– Przyznam, że wieloletnie doświadczenie samorządowe jest mi bardzo pomocne w codziennej pracy. Ten czas, to wiele lat wytężonej pracy, mojej i współpracowników. Początki na stanowisku burmistrza to natomiast borykanie się z niedoborem środków finansowych na realizację zaplanowanych zadań. Wiedziałem, że o tempie rozwoju naszej Gminy zdecyduje przede wszystkim determinacja i skuteczność w staraniach o pieniądze z zewnątrz, że drugiej takiej szansy nie dostaniemy. I udało się! Byliśmy skuteczni! Większość dużych inwestycji zrealizowaliśmy właśnie dzięki sięganiu po zewnętrzne środki finansowe. Widzę, że na bazie inwestycji realizowanych w czasie pięciu minionych kadencji ożywiło się w naszej Gminie życie gospodarcze, społeczne, kulturalne i sportowe. W moim odczuciu zarówno miasto Morąg, jak i tereny wiejskie Gminy Morąg rozwinęły się, wypiękniały, ponadto kwitnie budownictwo mieszkaniowe, przybywa przedsiębiorców i turystów. Mam powody do dumy i wielkiej satysfakcji.

Co najbardziej utkwiło Panu w pamięci z wieloletniej dotychczasowej pracy samorządowca?
– Po przeprowadzonej kompleksowej rewitalizacji zabytkowego ratusza w Morągu, najbardziej utkwiło mi w pamięci przeobrażenie rozległego terenu od ulicy Sienkiewicza w kierunku Osiedla Kolonia Warszawska, w tym budowa nowoczesnej wielofunkcyjnej pływalni w Morągu. Nie trzeba przypominać, że wcześniej na tym terenie były jedynie ogródki działkowe, a teraz mamy do dyspozycji wspomnianą pływalnię, park z atrakcyjną i bogatą ofertą sportowo – rekreacyjną. Co więcej, uzbrojony w infrastrukturę pozostały teren umożliwił lokalnemu deweloperowi wybudowanie osiedla budynków wielorodzinnych oraz części handlowo – usługowej. Całe to przeobrażenie zostało dokonane przy wsparciu środków unijnych oraz krajowych.

Startuje Pan w wyborach na radnego do Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Nadal chce Pan działać w samorządzie, tylko na większą skalę. Jakie zadania chce Pan jeszcze zrealizować dla naszej małej Ojczyzny?
– Podjąłem decyzję o kandydowaniu do Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego. Będąc w Sejmiku, postaram się swoją pracą i ponad 20-letnim sprawowaniem urzędu burmistrza wspierać naszą gminę oraz gminy sąsiednie, wychodząc w dalszym ciągu naprzeciw potrzebom mieszkańców. Na pewno będę zabiegać o poprawę stanu dróg wojewódzkich, poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów oraz w Morągu o budowę ronda u zbiegu ulic 3 Maja i Warmińskiej. Muszę przyznać, że pomimo pokaźnego samorządowego stażu i wielu zrealizowanych dotychczas ambitnych celów, ciągle jeszcze chce mi się pracować dla naszej wspólnoty.

Zna Pan lokalne problemy, ludzi tu zamieszkujących i osoby, od których wiele zależy. Czy to jest ważne w pracy samorządowca?
– W pracy samorządowca znajomość środowiska ma rolę pierwszoplanową. Komunikacja społeczna i realizacja misji samorządowej zależy od dobrej organizacji urzędu oraz jednostek organizacyjnych gminy. Ma to wpływ nie tylko na współpracę między samorządem a społecznością lokalną, ale także na współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz lokalnym biznesem. Moja znajomość polityków i ludzi, od których wiele zależy, nie jest tu bez znaczenia.

Co, po tylu latach działalności, mógłby Pan powiedzieć młodym ludziom, którzy zamierzają rozpocząć swoją działalność na rzecz społeczeństwa?
– Przez pryzmat własnych doświadczeń, ale również obserwując na przestrzeni lat wielu samorządowców, stwierdzam, że tylko ci, którzy sprawują swój publiczny mandat z prawdziwą samorządową pasją, są ambitni i rzetelni w swoich działaniach, mogą osiągać sukcesy i cieszyć się wieloletnim zaufaniem i poparciem mieszkańców. Samorządowiec musi umieć wytyczać coraz to nowsze ambitne cele i z determinacją dążyć do ich realizacji. Moje osobiste motto brzmi „Zgodny samorząd – rozwijająca się Gmina”. Uważam, że w pracy samorządowca kluczowa jest umiejętność konstruktywnej współpracy zarówno z mieszkańcami, jak i z instytucjami i służbami.
Rozmawiała
Wiesława Witos


Podsumowanie ważniejszych działań od 2002 – 2023:
1. Blisko 500 zrealizowanych inwestycji gminnych z różnych obszarów życia Gminy
2. Ćwierć miliarda złotych (250 mln zł) wydanych na inwestycje gminne, w tym ponad 140 mln zł środków pochodzących z Unii Europejskiej i źródeł krajowych;
3. Impuls dla rozwoju gospodarczego poprzez utworzenie w Morągu podstrefy Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej na obszarze około 30 ha;
4. Budowa krytej wielofunkcyjnej pływalni „Morąska Perła” za ponad 22 mln zł z dofinansowaniem unijnym;
5. Kompleksowo zrewitalizowany ratusz gotycki na starym mieście wraz z terenem przyległym;
6. Kompleksowa termomodernizacja wszystkich szkół podstawowych i przedszkoli na terenie Gminy;
7. Przeprowadziliśmy gruntowne termomodernizacje budynków gminnych instytucji kultury oraz MOPS w Morągu;
8. 27 opracowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących 5804 ha;
9. 11 szkół podstawowych doposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczme;
10. Blisko 20 zmodernizowanych i wyposażonych świetlic wiejskich
11. Ponad 36 km wybudowanych/przebudowanych dróg gminnych;
12. Ponad 190 km wybudowanej infrastruktury wodno – kanalizacyjnej;
13. Zmodernizowane i wyposażone ochotnicze straże pożarne;
14. Kompleksowe uzbrojenie ponad 50 hektarów terenów pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną i wielorodzinną na terenach miejskich i podmiejskich;
15. Atrakcyjnie rozbudowana baza sportowo – rekreacyjna – wielofunkcyjna: kryta pływalnia, kompleksy sportowe ORLIK, atrakcyjne przestrzenie parkowe (park w centrum oraz park – sportowo – rekreacyjny przy ulicy K. Wyszyńskiego w Morągu), place zabaw i siłownie zewnętrzne, pomosty rekreacyjne nad jeziorami, przystań żeglarska, boiska, kilkadziesiąt placów zabaw i siłowni zewnętrznych. zagospodarowanie brzegów jeziora Narie w Kretowinach i Bogaczewie, jeziora Skiertąg, etc.
16. Wybudowano kilkaset nowych punktów oświetlenia ulicznego, a na przełomie 2023 / 2024 roku rozpoczęliśmy na terenie całego miasta modernizację oświetlenia ulicznego na LED z systemem sterowania.
17. Zmodernizowano budynek Urzędu Miejskiego w Morągu wraz z adaptacją poddasza budynku na pomieszczenia biurowe.


2001-2024 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, Galindia Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5