Ruszyło głosowanie w Lubawskim Budżecie Obywatelskiem. Poznaj zgłoszone projekty

2023-09-21 13:41:29(ost. akt: 2023-09-21 14:32:06)

Autor zdjęcia: Witek Górtatowski

Do tegorocznej edycji Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego wpłynęły dwa projekty. Już można głosować.
1. Budowa oświetlenia na kortach nr 2, 3, 4 w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lubawie.

Oświetlenie kortów zwiększy dostępność w godzinach wieczornych oraz zostanie powiększona atrakcyjność jako obiektu sportowego dla większej liczby obozów tenisowych, które licznie pojawiają się w Lubawie.

W mieście prężnie działa Lubawskie Towarzystwo Tenisowe, które prowadzi rozgrywki w dwóch ligach: singlowej(3 klasy) oraz deblowej(2 klasy), w których grają łącznie 53 osoby z kilkunastu miejscowości.

Ten projekt będzie kosztował Łącznie: 199 611,68 zł

2. Modernizacja placu zabaw na terenie rekreacyjnym Przedszkola Miejskiego w Lubawie.

Zadanie w głównej mierze będzie polegało na modernizacji i rozbudowie istniejącego placu zabaw.
W ramach tej części działań odbędzie się:
- usunięcie zużytych technicznie urządzeń zabawowych,
- montaż 22 sztuk nowych urządzeń zabawowych i elementów placu zabaw
- uprzątnięcie i zagospodarowanie terenu
Plac zabaw zyska atrakcyjny wygląd i nowe urządzenia dostosowane do wieku dzieci uczęszczając.
Koszt po weryfikacji to 200 000 zł.

Jak głosować?

Od 21 września do 14 października 2023 można głosować na projekty do Lubawskiego Budżetu Obywatelskiego.

Każdemu głosującemu przysługuje prawo do oddania głosu tylko na jeden projekt.
Głosować można w formie elektronicznej lub poprzez indywidualne oddanie głosu na karcie papierowej w miejscach wskazanych przez Burmistrza.
Głos na karcie papierowej uznaje się za nieważny w przypadku:
- podania danych osobowych niezgodnych z danymi ewidencji ludności,
- nie wybrania żadnego projektu lub wybrania więcej niż jeden projekt,
- braku podpisu w miejscu wskazanym w karcie do głosowania,
- oddania głosu przez osobę nieuprawnioną.

Głosowanie będzie możliwe także podczas sobotniego Święta Jabłka w Lubawie.

źródło: LBO
red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5