Dariusz Kawka może wrócić do pracy w IKEA

2023-09-19 07:05:12(ost. akt: 2023-09-19 19:51:46)

Autor zdjęcia: .

Dariusz Kawka, lubawski radny miejski, szef zakładowej "Solidarności" został dyscyplinarnie zwolniony z pracy pod koniec 2022 roku. Postanowił zawalczyć o przywrócenie do pracy i właśnie poinfomoywał, że mu się udało.
Pracodawca Dariusza Kawki, lubawski oddział IKEA Industry, zarzucał mu powtarzające się ciężkie naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych. Dariusz Kawka od decyzji o zwolnieniu postanowił się odwołać. W walce o przywrócenie do pracy, mógł liczyć na wsparcie m.in. Piotra Dudy, szefa "Solidarności" w Polsce, na jego korzyść była także opinia Państwowej Inspekcji Pracy. Zanim do zwolnienia w ogóle doszło, zgodę musili wyrazić radni Rady Miejskiej Lubawa, której członkiem jest pan Dariusz.

Dnia 18 września 2023, Dariusz Kawka, poinformował, że zapadł wyrok Sądu Pracy w Ostródzie w sprawie zwolnienia z IKEA Industry Lubawa w trybie Art. 52 K.P.
— Sąd Pracy w Ostródzie przywrócił mnie do pracy w IKEA Industry Lubawa — informuje Kawka i dziękuje całej NSZZ Solidarność, Związkowi Zawodowemu Budowlani, a przede wszystkim Markowi Lewandowskiemu z Kancelarii Radców Prawnych TEZA za duże wsparcie i pomoc prawną. NSZZ "Solidarnosć" to profesjonalny związek zawodowy, który nigdy się nie poddaje i godnie reprezentuje swoich członków i sympatyków - dodaje.
Wyrok jest nieprawomocny.

Co IKEA zarzuca Dariuszowi Kawce?
Pracodawca zarzuca Dariuszowi Kawce m.in. wielokrotne naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych, naruszenie obowiązku przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz wartości, lekceważącą postawę, podważenie ról i kompetencji przełożonych, używanie wobec współpracowników obraźliwego języka, wymienia konkretne incydenty wraz z datami.
— Nazwał ich sprzedawczykami, żółtkami oraz nieodpowiedzialnymi ludźmi, a także wskazał, że są związkiem pracodawcy — opisuje pracodawca. — Takimi zachowaniami pracownik rażąco naruszył m.in. zasady poszanowania godności i dóbr osobistych współpracowników, zasadę dbania o dobrą atmosferę w zakładzie pracy, a także zasadę poszanowania przynależności do związków zawodowych. Jest też zarzut, że "pracownik kilkukrotnie w sposób obraźliwy i arogancki odnosił się do współpracowników pełniących funkcje społeczne w innych organizacjach związkowych niż pracownik". Z dokumentu dowiadujemy się także, że Dariusz Kawka "uporczywie, umyślnie narusza obowiązek przestrzegania ustalonego w zakładzie pracy porządku oraz organizacji pracy". Według pracodawcy Kawka miał nagabywać innych pracowników w obszarze linii produkcyjnej, rozmawiając z nimi na tematy niezwiązane z pracą i odciągając od obowiązków w czasie, gdy powinny być wykonywane. Według IKEI Dariusz Kawka nie zmienia swojego postępowania, pomimo wielu wezwań przełożonych i "sytuacja nie rokuje poprawy". Dlatego firma czuje się zmuszona do podjęcia działań w kierunku zwolnienia pracownika.

25 marca odbyły się wybory Regionu Warmińsko-Mazurskiego NSZZ "Solidarność" podczas których, Dariusz Kawka ponownie został wybrany na Przewodniczącego Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” IKEA Industry Lubawa.

red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2023 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5