Muzeum Bitwy pod Grunwaldem łączy historię z nowoczesnością [ZDJĘCIA]

2022-09-22 08:27:06(ost. akt: 2022-09-22 08:37:21)

Autor zdjęcia: WMUM

Grunwald to marka rozpoznawalna nie tylko w regionie czy w Polsce, ale na całym świecie. Z myślą o turystach, miłośnikach średniowiecza, a także młodzieży i jej patriotycznych postawach, 21 września 2022 roku oddano do użytku nowoczesny budynek Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku.
15 lipca 1410 roku Pola Grunwaldzkie były świadkiem zwycięstwa wojsk polsko-litewskich nad armią krzyżacką, które uczyniło Królestwo Polskie mocarstwem i stało się spoiwem pierwszej unii w Europie.

Zwycięstwo w jednej z największych bitew w Europie stało się symbolem chwały naszego oręża, które przez wieki przepełniał dumą i krzepił serca Polaków.
- Dziś, w tak podzielonym świecie, Grunwald pokazuje, jak wielką wartością jest przyjaźń między narodami oraz jak wiele można dokonać, gdy połączy się siły - mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego. - W obliczu wojny w Ukrainie nabiera to szczególnego wymiaru. Jestem przekonany, że Grunwald wraz z nowym muzeum pozostanie na kolejne długie lata wspaniałą lekcją patriotyzmu zarówno dla starszych, jak i przede wszystkim dla dzieci i młodzieży. Będzie miejscem budzącym patriotyczne postawy, kształtującym charaktery, napawającym każdego z nas poczuciem dumy. Jestem przekonany, że dzięki tej inwestycji Pola Grunwaldzkie zaistnieją nie tylko jako miejsce bitewnych zmagań, ale i jako wspólne, europejskie dziedzictwo, miejsce spotkań Europejczyków zainteresowanych swą kulturą i tradycjami.

Obrazek w tresci

Pola Grunwaldzkie od wielu lat były miejscem spotkań historyków, archeologów, kronikarzy, przedstawicieli władz, artystów czy turystów. Od lipca 1960 roku w niezwykły świat średniowiecza wprowadza nas Muzeum, które rozpoczęło swoją działalność z dniem odsłonięcia Pomnika Grunwaldzkiego - w ramach obchodów 550. rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W budynku dysponującym powierzchnią wystawienniczą wynoszącą ponad 270 m.kw. znajdowały się m.in. mapy, plany, rysunki, fotografie oraz duża ilość oryginalnych egzemplarzy a także kopii broni i uzbrojenia średniowiecznego. W części archeologicznej prezentowane były zabytki odkryte na Polach Grunwaldu: groty bełtów kusz, groty strzał łuków, fragmenty mieczy, ostrogi i unikalne w polskich zbiorach muzealnych fragmenty rękawicy pancernej. Eksponowane były także kopie chorągwi polskich, litewskich oraz krzyżackich odtworzone na podstawie źródeł ikonograficznych. Zwiedzanie Muzeum urozmaicał pokaz fragmentu filmu A. Forda „Krzyżacy”.

W 2010 roku Pola Grunwaldzkie zostały uznane za pomnik historii. W tym samym roku zakończono realizację projektu „Grunwald – pole bitwy”, „Grunwald – zespół działań inwestycyjno-remontowo-konserwatorskich i muzealnych związanych z kompleksowym zagospodarowaniem Pól Grunwaldzkich”. Był to jeden z projektów kluczowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2007-2013. Za blisko 25 mln zł poprawiono całe otoczenie Pól Grunwaldzkich, przeprowadzono remont wzgórza pomnikowego i kaplicy pobitewnej, powstały nowe drogi i parkingi, amfiteatr oraz pole namiotowe z niezbędnym zapleczem. Od 1 marca 2011 roku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku jest samodzielną instytucją kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.  

Obrazek w tresci

Kolejną inwestycją jest nowoczesny budynek samego muzeum, które do tej pory znajdowało się pod wzgórzem pomnikowym. Łączy ze sobą najnowsze osiągnięcia z zakresu multimedialnego, tak chętnie wykorzystywane w dzisiejszym muzealnictwie, z tradycyjnym pojmowaniem idei muzealnictwa.

Ma służyć pozyskiwaniu, opracowywaniu naukowemu i prezentacji oryginalnych zabytków po wielkiej bitwie z 15 lipca 1410 roku, która odbyła się, według Roczników Jana Długosza między wsiami Grunwald, Stębark, Łodwigowo. Budynek znajduje się dokładnie pośrodku tego trójkąta, a więc, według dawnych pisarzy, w samym epicentrum bitwy.

- Bitwa pod Grunwaldem była przełomowym momentem w historii Polski – mówi Piotr Gliński, minister Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. - Te wydarzenie sprawiło, że Korona razem z Litwą mogły rozwijać się we właściwy sposób i kształtować naszą tożsamość. Dzięki tej bitwie nasz kraj mógł bronić swojej suwerenności. A jest ona bardzo ważna – widzimy to w kontekście obecnych wydarzeń w Ukrainie. Muzeum powstało dzięki bardzo dobrej współpracy z marszałkiem województwa warmińsko-mazurskiego. Dlatego dzisiaj możemy zakomunikować Polakom, że zadanie zostało wykonane.

Nowa siedziba liczy 3,5 tys. m. kw. i z założenia jest wielofunkcyjna, z czego blisko 1,8 tys. m.kw. to powierzchnia wystawowa. Wystawa przedstawia wydarzenia, jakie miały miejsce przed, w trakcie i po bitwie pod Grunwaldem, wprowadza zwiedzających w zagadnienia polityczne, gospodarcze i wojskowe. Jest podzielona na 10 bloków tematycznych.


- Wystawa dostępna jest zarówno po polsku i angielsku, ale też i po litewsku, gdyż to od Grunwaldu, wspólnego triumfu Polski i Litwy datuje się potęga naszych organizmów państwowych i przyjaźń między naszymi państwami - przyznaje Szymon Drej, dyrektor Muzeum Bitwy pod Grunwaldem. - Z kolei audioprzewodniki po wystawie mają aż pięć języków obcych, aby nasza narracja docierała do jak największej liczby zwiedzających.

red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5