Na jakie wynagrodzenie może liczyć żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej?

2022-09-21 10:37:47(ost. akt: 2022-09-21 10:39:40)

Autor zdjęcia: Wojsko Polskie

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa to nowy rodzaj służby wojskowej wprowadzony ustawą o obronie Ojczyzny. Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej może liczyć na wynagrodzenie od 4560 zł. Dodatkowo ma pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej.
Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów:

- 28-dniowe szkolenie podstawowe w jednostce wojskowej lub w centrum szkolenia, zakończone przysięgą;

- 11-miesięczne szkolenie specjalistyczne w jednostce wojskowej (masz wybór - nie musisz być skoszarowany, możesz pełnić służbę i mieszkać poza jednostką).

Wynagrodzenie w dobrowolnej zasadniczej służbie wojskowej kształtuje się na poziomie wynagrodzenia żołnierzy zawodowych. Wstępujący do służby mogą liczyć na pobory w wysokości od 4560 zł. Dodatkowo mają pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej.

To jednak nie wszystko! Żołnierz dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej ma również pierwszeństwo zatrudnienia w administracji publicznej, po spełnieniu wymagań określonych dla danego stanowiska, a czas odbywania szkolenia wliczany jest do służby wojskowej lub do okresu zatrudnienia. Na czas szkolenia żołnierz ma zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie, mundur, ekwipunek oraz ubezpieczenie.

Kandydaci na żołnierzy dobrowolnej zasadniczej służby w Wojsku Polskim mogą zgłaszać się za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego pod adresem www.zostanzolnierzem.pl .

red.
a.laskowska@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5