Dr inż. Henryk Bach || Profesor Jan Falkowski wspomina tych, których spotykał na swojej drodze życia z Ziemi Lubawskiej

2022-01-14 08:31:44 (ost. akt: 2022-01-14 08:44:43)

Autor zdjęcia: archiwum

Profesor Jan Falkowski do swoich wspomnień zaprosił 27 osób, stałych mieszkańców Ziemi Lubawskiej lub tylko w niej urodzonych, albo przebywających okresowo, z racji pełnienia różnych obowiązków. Są to osoby, które w sposób niezwykle życzliwy poświęcili mu bezcenny czas, i na ogół miejsce u siebie, podzielili się swoją wiedzą, pracą, osiągnięciami, a nawet swoimi pasjami czy też sekretami, stając się niecodziennymi bohaterami wspomnień Jana Falkowskiego. — Wciąż noszę w mojej pamięci dwa słowa, jakże odmienne: poznanie i uznanie. To one przeplatają się wzajemnie, tworząc kanwę moich Wspomnień — mówi profesor.
Dr inż. Henryk Bach, długoletni Sekretarz Gminy Lubawa.

Nasza życzliwa przyjaźń, to być może zbyt mocne słowo, trwa od pierwszego spotkania w 1999 r., kiedy to zaproponowano mi, czyli całemu zespołowi z UMK, napisanie „Strategii rozwoju gminy Lubawa”. Miałem już kilka opracowań z tego zakresu, a ponieważ obszar strategii dotyczył miejsc mi bliskim, w tym rodzinnych, chętnie się tego zadania podjąłem.

Od pierwszego dnia, czyli od naszego spotkania merytorycznego w dniu 1 grudnia 1999 r., poznałem pana Doktora, jako kierownika 6 osobowego Zespołu Programowego ze strony Zarządu Gminy Lubawa. Jednocześnie został powołany 25 osobowy Konwent ds. Strategii Rozwoju Gminy Lubawa, pod kierunkiem mgr. inż. Tadeusza Krauzewicza, przewodniczącego Rady Gminy Lubawy. Spotykaliśmy się dość często „na roboczo”, w celu dopinania poszczególnych faz strategii. W dniu 27 kwietnia 2000 r. została przedłożona ww. 200 stron licząca Strategia… na Sesji Rady Gminy, która została jednogłośnie przyjęta.

Potem nasze kontakty z Doktorem można nazywać konsultacjami na bieżąco, głównie w zakresie definicji historyczno-geograficznej Ziemi Lubawskiej, walorów przyrodniczych i ekonomicznych północno-wschodniej części tej ziemi. Pan Dr Bach jako długoletni Sekretarz Gminy Lubawa, był merytorycznie bardzo kompetentną osoba. Zawsze niezwykle życzliwy, serdeczny, znajdujący czas dla wielu interesantów, nawet w najbardziej gorących okresach roku: wiosną, latem czy jesienią. Lecz i zimą, wszak dla mieszkańców wsi – rolników, nie jest ona czasem relaksu. A to oni najczęściej poszukiwali rady i pomocy u Doktora. Od początku XXI w. przypominamy o sobie, przed świętami Bożego Narodzenia i Nowego Roku, przesyłając życzenia.

Miło jest dla mnie otrzymać dowody wzajemnej pamięci i sympatii z rodzinnych stron podpisane przez panów: Wójta gminy: mgr. inż. Tomasza Ewertowskiego, Vice Wójta gminy Mariana Licznerskiego oraz Sekretarza gminy: dr Henryka Bacha. Pan Doktor przeszedł na zasłużoną emeryturę w 2019 r. Jako Sekretarz Gminy Lubawa pozostawił po sobie wielkie serce i wspomnienie bardzo szlachetnego człowieka, u wielu mieszkańców gminy Lubawa i nie tylko. To uznanie trwa, niezależnie czy jest się czynnym w pracy, czy seniorem, który odszedł na zasłużony odpoczynek.


Profesor Jan Falkowski

(ur. 27 kwietnia 1938 w Targowisku Dolnym) – polski geograf, specjalizujący się w geografii ekonomicznej i gospodarce przestrzennej
W 1956 roku ukończył liceum w Lubawie, rok później podjął studia geograficzne na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ukończył je w 1962 roku, tematem jego pracy magisterskiej, wykonywanej pod kierownictwem Rajmunda Galona była Morfologia doliny Osy. W 1969 roku podjął pracę na UMK, w 1973 uzyskał stopień doktora nauk geograficznych, a w 1981 doktora habilitowanego. 27 grudnia 1993 uzyskał tytuł profesora nauk o Ziemi, a w 1998 tytuł profesora zwyczajnego.
Dwukrotnie (w latach 1982-1987 i 1996-1997) pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Geografii UMK, a w latach 1997-2002 dyrektora Instytutu Geografii UMK. Od 1988 piastuje stanowisko kierownika Zakładu Gospodarki Przestrzennej i Planowania Strategicznego Instytutu Geografii.

red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5