Zaglądamy do portfeli władzy w Lubawie

2021-10-12 18:52:07 (ost. akt: 2021-10-16 09:23:07)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska

Informacje, zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Z wyjątkiem informacji o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości, wszystkie dane udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej. (BIP). Ustawodawca nie precyzuje terminu, w którym część jawna oświadczenia majątkowego powinna być udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. – Należy zatem przyjąć, że powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki. Inne samorządy już dawno oświadczenia opublikowały, na lubawskie troszkę trzeba było poczekać. Dziś część pierwsza — kierownictwo urzędu.
Maciej Radtke, burmistrz Lubawy

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, stan na 31.12.2020 — 9 tysięcy złotych.
Dom o powierzchni 326m2 z działką, wartość około 500 tysięcy złotych, współwłasność
Dochód ze stosunku pracy: 131 967,15 złotych
Zobowiązania pieniężne: kredyt hipoteczny na budowę domu zaciągnięty w BS Lubawa, do spłaty na koniec 2020 roku zostało 101 696, 44.

Stanisław Kieruzel, zastępca burmistrza Lubawy

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, stan na 31.12.2020 — 19 600zł,
Środki pieniężne zgromadzone w walucie obcej, stan na 31.12.2020 — 1300 Euro, 200USD
Fundusze inwestycyjne — 56 636 złotych
Polisy ubezpieczeniowe — 25 976 złotych
Akcje spółek giełdowych — 13 402 złote
Obligacje Skarbu Państwa, współwłasność — 56 862 złote.
Dom o powierzchni 145m2 o wartości 400 tysięcy złotych, współwłasność małżeńska
Działka, na której znajduje się dom, o wartości 80 tysięcy złotych
Udziały w spółkach handlowych: Tauronpe SA — 1200 sztuk, Open Finance — 261 sztuk, LENTEX — 480 sztuk, KANIA SA — 530 sztuk, ZUE SA — 243 sztuki, VINDEXUS — 51 sztuk, STAL EXP — 230 sztuk, WIELTON — 121 sztuk — udziały te stanowią pakiet większy niż 10 procent udziałów w spółce.
Dochód z tytułu posiada akcji, dywidenda — 504 złote.
Dochód ze stosunku pracy: 125 024,87 złote.
Samochód osobowy Toyota Corolla 2019 — współwłasność małżeńska.
Kredyt mieszkaniowy w banku PKO BP w Iławie, pozostaje do spłaty 122 tysiące złotych.

Katarzyna Żuchowska, sekretarz Lubawy

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, stan na 31.12.2020 — ok. 38 tysięcy; IKZE — 16 841,55
Dom o powierzchni 190,40m2 z działką o wartości 400 tysięcy złotych, współwłasność małżeńska
Mieszkanie o powierzchni 38,62m2 o wartości 154,480 złotych, współwłasność małżeńska
Umowa deweloperska — wybudowanie budynku i ustanowienie odrębnej własności lokalu o powierzchni 44.37m2, wartość 183,900 złotych — 1/4 współwłasność
Dochód ze stosunku pracy: 135,270,45 (w tym nagroda jubileuszowa 18080 brutto).
Samochód Mazda CX3 2015, współwłasność małżeńska

Honorata Muszyńska, skarbnik Lubawy

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, stan na 31.12.2020 — 20 390,08 złotych
Dom o powierzchni 196,72m2 z działką o wartości 516 tysięcy, współwłasność
Dom o powierzchni 170 m2 z działką o wartości 462 tysiące, własność
Udział 3/72 w nieruchomości zabudowanej budynkami o różnych funkcjach — wartość około 21 tysięcy
Dochód ze stosunku pracy: 128 738,78 złotych
Dochody najmu brutto — 37 600 złotych
Samochód Mercedes C, 2007 rok
Kredyt hipoteczny, pozostało do spłaty na koniec 2020 roku 182986,25CHF.

Renata Galińska, kierownik referatu finansowego

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, stan na 31.12.2020 — 3 252,91 złote
Dochód ze stosunku pracy: 88 503,20 złote

Robert Swat, kierownik referatu spraw społeczno — obywatelskich i obrony cywilnej

Środki pieniężne zgromadzone w walucie polskiej, stan na 31.12.2020 — 137 060 złotych
Dom o powierzchni 137m2 o wartości 180 tysięcy złotych
Inne nieruchomości o wartości 40 tysięcy złotych
Dochód ze stosunku pracy: 93 803,80
Umowa zlecenie: 579,20
Kredyt hipoteczny: PEKAO SA: 24 338,72

red.
lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5