Stypendystki Prezesa Rady Ministrów

2020-12-15 17:13:49 (ost. akt: 2020-12-21 09:39:06)

Autor zdjęcia: ZS w Lubawie

Stypendium Prezesa Rady Ministrów to wielkie wyróżnienie, bez wątpienia zaszczyt i ogromna mobilizacja do dalszej pracy. Z powodu pandemii w Polsce, uroczysta gala, na której stypendyści odbierają swoje nagrody, nie odbyła się.
Stypendium otrzymuje uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów kwota stypendium Prezesa Rady Ministrów wzrosła do 300 zł miesięcznie.

Dziś przedstawiamy stypendystki, uczennice Zespołu Szkół w Lubawie
Amelia Chyrzyńska, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie;
Katarzyna Szymańska, Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie;
Oliwia Twardy, Technikum w Zespole Szkół w Lubawie;
Ewelina Dąbrowska, Technikum w Zespole Szkół w Lubawie.

W gronie najlepszych uczniów znalazła się Ewelina Dąbrowska, uczennica klasy maturalnej Technikum ekonomicznego. Wyjątkowo uzdolniona Ewelina interesuje się nauką i podróżami. Osiąga bardzo wysokie wyniki w nauce. Jej średnia ocen w poprzednim roku szkolnym wyniosła 5,69! Ewelina brała udział w wielu olimpiadach na szczeblu powiatowym i okręgowym. Poza tym jest lubiana w klasie i bardzo koleżeńska.

Najwyższą średnią w Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie miała Katarzyna Szymańska. Katarzyna interesuje się historią oraz kaligrafią. Z sukcesami bierze udział w konkursach i olimpiadach.

5,20 — taką średnią ocen za poprzedni rok szkolny miała Amelia Chyrzyńska, uczennica Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego w Zespole Szkół w Lubawie. To bardzo pilna, zdolna i pracowita uczennica, równocześnie koleżeńska i lubiana. Amelia trenuje zapasy, z sukcesami startuje w wielu zawodach, godnie reprezentując szkołę.

Czwartą stypendystką z ZS w Lubawie jest Oliwia Twardy, uczennica Technikum w Zespole Szkół w Lubawie ze średnią ocen 5,06 i wzorowym zachowaniem. Oliwia jest wyjątkowo empatyczna, koleżeńska, dba o dobre relacje, troszczy się o innych, jest aktywna i pomocna. Jej pasją jest jazda konna.

W gronie stypendystów Prezesa Rady Ministrów, znalazły się także uczennice AZPO w Fijewie: Aleksandra Maria Grajnert i Katarzyna Treder.

al
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5