Polski Bon Turystyczny przyjęty przez Sejm!

2020-07-17 08:23:56(ost. akt: 2020-07-17 08:29:21)

Autor zdjęcia: Alina Laskowska

Mamy prawie półmetek wakacji i okazuje się, że druga połowa letniego wypoczynku będzie atrakcyjniejsza. Bon turystyczny został przyjęty przez Sejm.
1. Komu przysługuje bon?
Bon będzie przysługiwać osobie, która:
w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do:
świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub
dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
w okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo.
bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą
2. Jaka jest wartość bonu?
Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł.
Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.
3. W jaki sposób można składać wnioski o bon?
Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie aktywować.
Bon będzie generowany w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.
Bony będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

Informacja o możliwości aktywacji bonu zostanie opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.
Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać aktywacji bonu. Jest ona uzależniona od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym.

Bon będzie mieć postać dokumentu elektronicznego. Po aktywacji bonu w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.
Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

Lista podmiotów, w których będzie można zapłacić za pomocą bonu, będzie publikowana na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Na liście znajdą się podmioty, które uprzednio zarejestrują się w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS.


gov.pl / lubawa@gazetaolsztynska.pl

2001-2022 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5