Nauka zawodu w rzemiośle

  Artykuł sponsorowany
Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła VIII klasę Szkoły Podstawowej oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu oraz że nie ma przeciwwskazań do podjęcia nauki w danym zawodzie.
Nauka odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która zawierana jest za pośrednictwem Cechu. Gwarantuje to, że przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że umowa jest prawidłowo sporządzona pod względem formalnym i prawnym.

Obrazek w tresci

Przygotowanie zawodowe Młodocianego pracownika jest ważnym procesem służącym nabyciu umiejętności, niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu pracownikowi odpowiednie warunki pracy oraz przekazać kluczową wiedzę w zakresie danego zawodu osobiście lub przez specjalnie wykwalifikowane osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów. Nauka zawodu w systemie dualnym składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w zakładzie rzemieślniczym, oraz kształcenia teoretycznego, które może być realizowane w szkole branżowej I stopnia lub na kursie dokształcającym. W trakcie nauki pracownik młodociany podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz otrzymuje od pracodawcy comiesięczne wynagrodzenie, jak również nabywa prawo do urlopu. Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego – przeprowadzanego przez Komisje Egzaminacyjne z Warmińsko Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych, a także jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uznawane również za granicą.
Zapraszamy uczniów i rodziców do naszego biura Cechu. Odpowiemy na pytania, wyjaśnimy procedury zatrudnienia pracowników młodocianych, podpowiemy gdzie warto szukać praktyk zawodowych, jakie są warunki pracy i oczekiwania pracodawców. Razem z rzemieślnikami i przedsiębiorcami zrzeszonymi w Cechu w Lubawie oferujemy naukę w 23 zawodach w 39 zakładach szkolących pracowników młodocianych.

CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W LUBAWIE
Pl. Zamkowy 1A, 14-260 Lubawa
tel. 89/ 645 26 08; 698 743 776
email: cech@cech.lubawa.pl Pn. – Pt. 08:00 – 16:00


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5