Praktyczna nauka zawodu to dziś pewniejszy start w przyszłość

2019-01-29 12:30:00 (ost. akt: 2019-01-29 12:53:54)
Na rynku pracy w ostatnim czasie jest coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów. Warto więc zastanowić się nad wyborem szkoły branżowej lub technikum. Szkoły takie cieszą się wśród gimnazjalistów a także osoby kończące VIII klasę coraz większym uznaniem i odzyskują dawny prestiż.
Korzyści wynikających z wyboru szkoły zawodowej lub technikum jest dużo, ale przede wszystkim to konkretny fach w ręku i niezależność finansowa. Dzięki kwalifikacjom zdobywanym w szkole możemy podjąć pracę zaraz po ukończeniu nauki lub już w trakcie jej trwania. Koniec szkoły nie oznacza końca kształcenia i zawsze możemy zdobywać kolejne "stopnie" poprzez rozpoczęcie kolejnych etapów edukacji na studiach, kursach, szkoleniach.

Szkoły zawodowe kształcą fachowców, którzy cały czas są i będą bardzo potrzebni na rynku pracy.

Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Lubawie proponuje naukę zawodu pod okiem prawdziwych mistrzów. Wśród zakładów zrzeszonych w CECH-u znajdują się firmy o wieloletnich tradycjach, które z sukcesami funkcjonują do dnia dzisiejszego. Są też zakłady nowe, prowadzone przez znakomitych fachowców, którzy swoje pierwsze zawodowe szlify zdobywali pod okiem znanych i cenionych w rejonie lubawskich mistrzów.NAUKA ZAWODU W RZEMIOŚLE


Nauka zawodu trwa 36 miesięcy i może ją rozpocząć osoba, która ukończyła III klasę Gimnazjum lub VIII klasę Szkoły Podstawowej oraz posiada zaświadczenie od lekarza medycyny pracy stwierdzające, że praca w wybranym zawodzie nie zagraża jej zdrowiu. Nauka odbywa się na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, która zawierana jest za pośrednictwem Cechu, co daje gwarancję, iż przyszły pracodawca spełnia wszystkie warunki wymagane do szkolenia uczniów oraz, że umowa jest prawidłowo sporządzona pod względem formalnym i prawnym. Przygotowanie zawodowe Młodocianego pracownika jest ważnym procesem służącym nabyciu umiejętności, niezbędnych do przyszłej pracy zawodowej. Pracodawca ma obowiązek zapewnić młodocianemu odpowiednie warunki pracy oraz przekazać kluczową wiedzę w zakresie danego zawodu osobiście lub przez specjalnie wykwalifikowane osoby z zachowaniem obowiązujących przepisów. Nauka zawodu składa się z dwóch integralnych części: praktycznej, realizowanej w zakładzie rzemieślniczym, oraz kształcenia teoretycznego, które może być realizowane w szkole branżowej I stopnia lub na kursie dokształcającym. W trakcie nauki pracownik młodociany podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu oraz otrzymuje od pracodawcy comiesięczne wynagrodzenie, jak również nabywa prawo do urlopu. Celem nauki zawodu jest opanowanie przez ucznia – młodocianego pracownika umiejętności praktycznych i teoretycznych w zawodzie i potwierdzenie ich dowodem kwalifikacji zawodowych w drodze przystąpienia do egzaminu czeladniczego – przeprowadzanego przez Komisje Egzaminacyjne Izb Rzemieślniczych. Świadectwo czeladnicze umożliwia absolwentowi zatrudnienie na stanowisku wymagającym kwalifikacji zawodowych, a także jest państwowym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uznawane również za granicą.Zapraszamy uczniów i rodziców do naszego biura Cechu. Odpowiemy na pytania, wyjaśnimy procedury zatrudnienia pracowników młodocianych, podpowiemy gdzie warto szukać praktyk zawodowych, jakie są warunki pracy i oczekiwania pracodawców. Razem z rzemieślnikami i przedsiębiorcami zrzeszonymi w Cechu w Lubawie oferujemy naukę w 22 zawodach.


Dobry zawód gwarancją sukcesu


CECH RZEMIEŚLNIKÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW W LUBAWIE

Pl. Zamkowy 1A, 14-260 Lubawa

tel. 89 / 645 26 08; 698 743 776

email: cech@cech.lubawa.pl

Pn. – Pt. 08:00 – 16:00


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5